Lieldienu rīta brančs Priekules vidusskolā

19. aprīļa rītā Priekules vidusskolā norisinājās 3. Lieldienu rīta pasākums. 
1.-5. klašu audzēkņi varēja izdejoties, izlēkāties, minēt mīklas un, protams, olu kaujas un olu ripināšana. 
Lai raibs un ražīgs šis jaunais pavasara cēliens- tā vēlēja skolas direktore!
Paldies audzinātājiem!
Paldies Skolēnu domei - Mārcim Gailītim, Elizabetei Minkai, Martai Samsonovai, Alisei Pāvilai, Maijai Pinkovskai!

"Mana Madagana" - Ēriks Vilsons

322

"Mana Madagana" - Ēriks Vilsons
13. aprīlī 7.-9.klašu jaunieši skolā noskatījās monoizrādi "Mana Magadana". Jaunieši varēja ieklausīties aktiera Ērika Vilsona interpretācijā par dzīvi trimdā, par piedzimšanas vietu..
Aktieris runā par savu dzimšanas vietu – Kolimas pilsētu Magadanu: „Meklējot savas saknes, cilvēki bieži atgriežas sākumpunktā – savā piedzimšanas vietā, lai atbildētu uz būtiskiem jautājumiem – kāpēc es esmu piedzimis šeit un tagad? Kāds ir manas dzīves uzdevums? Ko man nozīmē dzimtene?”
Priekules vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā Rita Ceriņa pēc Erika Vilsona monoizrādes “Mana Magadana” noskatīšanās ir lielās pārdomās: “Viņš aizskāra vairākas paralēles – tava vienīgā piedzimšana, tava vienīgā piedzimšanas vieta šajā dzīvē. Kas ir tā vieta? Tava vienīgā māte, kas ir tava māte? Tava vienīgā vieta – tava dzimte. Un kas tad tu esi? Vai tava dzimšanas vieta ir tava dzimtene? Un tad ir šis sāpīgais stāsts, kas ļoti dziļi aizskāra – par mūsu jau vēsturē piedzīvoto un to, kas mums pašlaik notiek blakus. Divas paralēles, kas savijas kopā.”
“Izrādei noslēdzoties, autors un izpildītājs mums uzdeva retorisku jautājumu, kas bija arī vēlējums – tas ir mans stāsts, tā bija mana vēsture. Mūsu vēsture un turpinājums sākas jau šodien. Mēs esam tie, kas veido tālāko vēsturi. Kāda tā būs? Tas bija tas sāpīgākais,” atzīst R. Ceriņa, kurai ļoti aizkustinošs šķita arī mātes lomas caurvijošais moments “personiskajā stāstā, ar ko dalījās mākslinieks, kādam jau ir bijis sākuma punkts un beigas. Tas bija ļoti aizkustinoši, jo jaunajam skatītājam tas vēl ir priekšā!”
Foto: Priekules vidusskola
#LatvijasSkolasSoma  #monoizrāde #ĒriksVilsons

Iniciatīva izglītības iestāžu pārvalžu atbalstam

 

Iniciatīva izglītības iestāžu pārvalžu atbalstam

Kontakts – mācības

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

Laikā no 2022. gada 8. aprīļa līdz 10. aprīlim Lielvirbu muižā notika trīs dienu jauniešu- līderu un atbalsta personu- skolotāju klātienes mācības izglītības iestādes Skolēnu domes stiprināšanai.

Priekules vidusskolas Skolēnu domes komandu pārstāvēja – Elizabete Minka (7.klase), Alise Pāvila (7. klase) un Maija Pinkovska (6. klase), kā atbalsta persona līdzi devās Skolēnu domes atbalsta persona – Rita Ceriņa. Kopumā Latvijā šāda iespēja ir 150 izglītības iestādēm, tādējādi pēc mācībām komanda ir soli tuvāk, pretendējot uz 1000 eiro atbalstu savu projektu īstenošanai.

Komanda trīs dienu laikā piedalījās ekspertu vadītās nodarbībās, izvērtēju situāciju savā izglītības iestādē, radīja ideju par projektu un dalījās pieredzē savstarpēji, visbeidzot arī tika izstrādāts pats projekta pieteikums.

Audzēknes ļoti augsti novērtē šo iespēju būt klātienes mācībās, kā arī pateicība par profesionālo mācību organizēšanu, saturisko piedāvājumu un servisu uzņemšanas laikā.

Projekta ideja- ar šo gadu skolā paredzēta skolēnu stūrīša remonta veikšana tam paredzētājās telpās, līdz ar to, lai stiprinātu Skolēnu domes darbību un attīstību, šajā telpā tiktu radīts kopīgs sienas noformējums. Projekta ietvaros tiek plānota sienas sagatavošana mākslas darba tapšanai, konkurss skolas ietvaros par sienas zīmējuma ideju, kā arī meistarklases ar mākslinieku par idejas “pārnešanu” uz sienas. Noslēgumā kopīgā darbā top gleznojums un Skolēnu dome rīko atklāšanas un atvērto durvju dienas mēnesi.

Projekts tiks iesniegts līdz šī gada 23. maijam, rezultāti jau tiks paziņoti 2022. gada jūlijā. Realizācijas laiks apstiprinātajiem projektiem ir sākot ar 15. augustu līdz 2023. gada 31. janvārim.

#ValstsJaunatnesProgramma #JaunatnesStarptautiskoProgrammuAgentura

Pasākums "Politiķis ir tikai cilvēks"


Otrdien, 8. martā norisinājās  pasākums  “Politiķis ir tikai cilvēks”  ar Dienvidkurzemes novada deputātiem. Šoreiz jaunieši kopā ar deputātiem vienojās komandas spēlē “Pārnesums”.
Sportisku aktivitāšu laikā jaunieši gan aktīvi izkustējās, gan atvērti diskutēja un iepazina kāda ir deputātu Andra Jankovska un Raivja Kalēja ikdiena strādājot domē. Protams, diskutējot, pārliecinājāmies, ka politiķis tik tiešām ir tikai cilvēks.
Paldies  deputātiem Andris Jankovskis un Raivis Kalējs par aktīvu iesaisti pasākumā.
Paldies Reinholds Ditke par Pārnesums novadīšanu un Priekules daudzfunkcionālā sporta halle par uzņemšanu.
Paldies jauniešu organizācijai YOUPluss un Andrim Kāpostam par organizēšanu, satikšanos un būšanu kopā.
Paldies visiem 22 mūsu Priekules vidusskolas jauniešiem par dalību, atvērtību un smaidošo adrenalīna dozu visam pavasara cēlienam. 

Ko par notikušos saka mūsu jaunieši:

Manuprāt, tā bija laba iespēja sarunāties ikdienišķi ar augstāka amata personām un vairāk saprast, ka politiķis tik tiešām ir tikai cilvēks. Sporta aktivitātes arī bija jautras un attīstošas.
/Luīze Rozenberga, 9. klase/

Man radās labs priekšstats par politiķiem,viņi bija ļoti komunikabli, kad spēlējām spēli, mācēja ar jauniešiem saprasties. Tas tiešām bija forši.Uzzināju patiesībā daudz ko jaunu, ko nezināju, kāda patiesībā ir politiķu dzīve un pienākumi,un kā viņi vispār nonākuši šajā amatā.Ja man jautātu vēlreiz, vai vēlos piedalīties, bez šaubām teiktu JĀ!
/Daniela Zube, 9. klase/ 

Manuprāt, šis pasākums bija perfekti izdevies. Sporta aktivitāte, bija tas pats, kas laba sporta stunda, tikai ar politiķiem, kuri ļoti aktīvi iesaistījās. Pēc aktivitātes sarunās ar politiķiem uzzināju daudz jauna par to, kāds viņu darbs ir īstenībā.
/Roberts Roga, 9.klase/

Pasākums tiek organizēts AIF projekta “Jauniešu vienas pieturas aģentūra” ietvaros. 
Projektu “Jauniešu vienas pieturas aģentūra” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Roberts_Klepis-09125_800x600.jpgRoberts_Klepis-09126_800x600.jpg#LīdzdalībaVisiem #ParticipationForAll #AktīvaJaunatne #ActiveYOUth #AktivoIedzivotajoFonds #ActiveCitizensFund #Youpluss #Jauda, #PriekulesDaudzfunkcionālāSportaHalle
 

Rita Ceriņa
Priekules vidusskolas
direktores vietniece

Vecāku diena 17.martā

Yellow_Creative_Back_To_School_Poster.jpg

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker