Rādīt # 
Virsraksts: Autors Skatījuma skaitītājs
Attīstības plāns Autors administrācija 241
Individuālo izglītības plānu izstrādes un īstenošanas kārtība Autors administrācija 825
Attālinātā mācību procesa kārtība Autors administrācija 1278
Uzturēšanās kārtība Autors administrācija 1220
Mācību procesa darba org. kārtība Autors administrācija 1244
Epidemioloģiskās drošības kārtība Autors administrācija 1214
Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Autors administrācija 1823
Pagarinātās dienas grupas kārtība Autors administrācija 2015
Skolēnu kavējumu uzskaite Autors administrācija 1867
Pašvērtējuma ziņojums Autors administrācija 1825
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker