Karjeras izglītība

 

 

Priekules vidusskolas karjeras programma 2020./2021-2024./2025. mācību gadam (aktualizēts)

 

 

Karjeras izglītībai (metodiskie materiāli)

  

 

 

 

ü  Karjeras bibliotēka   

·     Karjeras ziņas

·     Materiāli darbam –

·     metodikas

·     infogarfikas (20)

·     spēles (VIAA izstrādātās spēles)

·     video   (38 video resursi)

ü  Nacionālā izglītības iespēju datubāze         

ü  Profesiju pasaule                                

ü  Prakse.lv (lielākais karjeras portāls Latvijā)  

ü  Profolio (palīgs jauniešiem karjeras izvēlē)  

 

ü  Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā

ü  Karjeras izglītības integrēšanas iespējas mācību jomās kompetenču pieejas izglītībā
kontekstā (DU ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” sociālo zinību ekspertu grupas vadītāja Signita Gabrāne)

ü  Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās kompetenču pieejā balstītā karjeras izglītībā

(Dr. paed. Inta Lemešonoka (Latvijas Universitātes pasniedzēja Karjeras konsultante)

ü  Mācību stunda 7. – 9. klasei “Atklāj savas superspējas!” (35 min.)

üMācību stunda 10. – 12. klasei. “Iepazīsti savas superspējas un izmanto tās”. (35 min.)

 

ü  Ieteikumi Klases stundu programmas īstenošanai (VISC 2016)

ü  Diskusija jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”

 

ü  Diskusija vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

ü  KARJERAS KONSULTĒŠANAS METODES   (321- 402)

ü  Pratne.lv – Digitālais mācību rīks

ü  Testi par karjeras izvēli, personību, interesēm (Šajā sadaļā ir iespēja atrast dažādus testus, lai uzzinātu, kāda profesija Tev ir vispiemērotākā)

ü  Ieteikumi interešu izglītības programmas izveidei

ü  Interešu izglītības programmu jomas un apakšjomas

ü  Metodiskie materiāli interešu izglītības skolotājiem

ü  Metodiskie ieteikumi un ideju krātuve attālinātām mācībām interešu izglītībā

ü  Metodiskie materiāli (Kuldīgas novada Bērnu jaunatnes centrs)

 

Karjeras izglītība

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu profesionālo un personīgo mērķu sasniegšanai visa mūža garumā.

Karjera ir kaut kas tāds, ko mēs katrs veidojam, realizējam, īstenojam bieži vien neapzinoties, ka to sauc par karjeru!

        Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu vari piedāvāt savam nākamajam darba devējam. Pilnīgāk izzinot profesiju pasauli, sevi, tu uzzināsi par savām prasmēm un personības iezīmēm, kā arī labāk izpratīsi savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas ir piemēroti tieši tev.

Karjeras izglītība palīdz skolēniem:

§  Izprast sevi

§  Veidot pašapziņu

§  Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus

§  Apzināt savas stiprās un vājas puses

§  Plānot un vadīt savu karjeru

§  Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus

§  Pētīt izglītības iespējas

§  Pieņemt lēmumu

karj

 

FLEX programmas iespējas 

 

244618306 1047926502629846 884284867319199550 n

 

8.oktobrī pie mums viesojās atraktīvā skolas absolvente Anna Šiline, lai jauniešus iepazīstinātu ar FLEX programmu un mudinātu tai pieteikties, tādējādi iegūstot iespēju gadu pavadīt kādā no ASV mācību iestādēm. Anna iepazīstināja ar kritērijiem un savu neaizmirstamo pieredzi Amerikā. Atcerējās,kā pati, angļu valodas skolotājas Zaigas Strelēvičas iedrošināta un atbalstīta,paveica gandrīz neiespējamo-pieteicās,neatkāpās un nokļuva to laimīgo Latvijas jauniešu vidū,kuri var lepoties ar neaizmirstamu savas dzīves pieredzi ASV.

No vidusskolas beigšanas līdz aktīvai zinātnieka darbībai!

 

244477372 1048069122615584 1282700702471799784 n

 

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas vadītājs,vadošais pētnieks - polārpētnieks Jānis Karušs!
 Priekulē ieradās ģeologs un polārais pētnieks Jānis Karušs, kurš Priekules vidusskolas skolēniem stāstīja par studiju gaitām, ģeoloģiju, polāro pētniecību un IT tehnoloģiju lietošanu viņa jomā.
J. Karušs paskaidroja dzīves realitāti, par kuru cilvēki bieži nestāsta, piemēram, studiju maiņa notiek biežāk, nekā mums tas liekas, un tā mēdz būt vispareizākā izvēle, kuru cilvēks var veikt. Viņš stāstīja par konkurenci zinātniskajā vidē un to, ka laba mācīšanās vienmēr ilgtermiņā atmaksājas. Protams, skolēni arī uzzināja arī to, kas ir ģeoloģija ,kā pētīt polāros apvidus, kuros var sastapt tikai savus kolēģus un savvaļas dzīvniekus, kuri mēdz būt dzīvībai bīstami. Polārā pētniecība ir ļoti sarežģīta nozare, kurai sagatavoties ir nepieciešams gan fiziski, gan mentāli.
Priekules vidusskola pateicas Jānim Karušam par ļoti interesanto stāstījumu, no kura jaunieši varēja gūt iedvesmu.

 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

ESF projekts SAM 8.3.5. „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tiek īstenots, lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada. marts - 2022. gada maijs.

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt uzņēmumus un tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas, un izglītības iespējas.

Karjeras atbalsta pasākumu plānu īsteno pedagoģe karjeras konsultante 

Māra Tamuža

Tāl.nr. 26425587

 

 

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz

-        Izprast sevi

-        Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus

-        Veidot pašapziņu

-        Apzināt savas stiprās un vājās puses

-        Plānot un vadīt savu karjeru

-        Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus

-        Pētīt izglītības iespējas

-        Pieņemt lēmumu

Individuālās karjeras konsultācijas

Priekules vidusskolas   6. — 12. klases skolēniem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos.

Ko var iegūt skolēns no individuālajām karjeras konsultācijām?

  • saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas izvēlē;
  • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
  • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
  • iegūt rīcības plānu – ko darīt tālāk karjeras izvēlē;
  • iegūt palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē u. c.

 

 Pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām ir iespējams:

  • e-klases pastā —  Māra Tamuža ( pedagoģe karjeras konsultante)

Ierodoties uz pirmo konsultāciju

  • Jābūt līdzi VECĀKU IESNIEGUMAM par individuālo konsultāciju apmeklējumu (iesniegumu vari saņemt pie pedagoga karjeras konsultanta). 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker