Eiropas Parlamenta vēstnieku skola

Cienījamie Eiropas Parlamenta vēstnieki!
Šis mācību gads iesākās ar cerībām, ka varam atriezties ierastajā ritmā. Diemžēl pēc pozitīvā un iedvesmojošā programmas atklāšanas pasākuma septembrī, visai drīz pandēmija atgrieza mūs uz pesimistiskā scenārija sliedēm. Lai arī cik sarežģītā situācijā esam pavadījuši visu šo gadu, varam būt gandarīti un lepni, ka paveikts neiedomājami daudz.
Varam droši apgalvot, ka Eiropā šobrīd tik populārais jēdziens “izturētspēja/noturīgums” (resilience) EP Vēstnieku skolu kopienai nav tikai vārds, bet rīcības princips. Esam pierādījuši, kā tas darbojas dzīvē.

Šī mācību gada laikā ir daudz veiksmes stāstu un jaunieguvumu Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu projektā, par ko īpaši pateicamies arī Priekules vidusskolai:
·EP Vēstnieku skolu tīklam pievienojušās 17 jaunas skolas, kurās turpmāk darbosies vēstnieku komanda un izpratne par Eiropā un Latvijā notiekošajiem procesiem kļūs daudzveidīgāka un dziļāka. Kopumā jau piecu gadu garumā Latvijā darbojas Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolas: 75 skolas, ap 1000 skolotāju un 35 000 skolēnu brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, mazina aizspriedumus, stiprinot eiropeisko identitāti.
·Uzsākts jauns izglītojošs trīs gadu cikls par parlamentāro demokrātiju. Šogad fokusā bija demokrātijas svarīgākās institūcijas – parlaments, izpildvara, tiesu sistēma. Nākamgad turpinām ar pilsoniskuma tēmu.
·EP vēstnieki skolēni – tikās tiešsaistē ar valsts augstākajām amatpersonām – Egilu Levitu, Edgaru Rinkēviču, Sanitu Osipovu, Juri Jansonu, Vitu Tēraudu
·Programmas dalībniekus uzrunājušas LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un LR Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere
·Jaunieši ar pedagogu atbalstu izstrādājuši izcilus projektus Kā tu izstāstītu vienaudžiem, kas ir parlamentārā demokrātija?
·Online Atklātās stundas, kurās piedalījušies Eiropas Parlamenta deputāti, iedvesmojot un bagātinot jauniešus ar zināšanām par Latviju Eiropā un Eiropu Latvijā
·Mācības tiešsaistes režīmā ir būtiski uzlabojušas digitālās prasmes skolās. Tas palīdz arī EP Vēstnieku skolu programmu bagātināt. Arī Euroscola kļuvusi digitāla.
·Tiešsaistē organizētas izzinošas un izklaidējošas Eiropas dienas svinības
·Sarīkoti reģionālie demokrātijas semināri ar skolotāju labās prakses piemēriem un kontaktu dibināšanai jauniešiem
·Saturīgāka ir kļuvusi EP Vēstnieku skolu (20+) Eiropas Parlaments Latvijā | Facebook vietne – kur priecājamies lasīt par skolu aktivitātēm un dalāmies ar vērtīgu informāciju, kas noder mācībās.
·Skolas ražīgi ir dalījušās ar savu pieredzi One Drive un aktivitāšu sarakstā.
·Veiksmīgi uzsākta programma EP Vēstnieku skolu absolventiem – EP Vēstnieku Alumni.
Esat pastrādājuši ražīgi un radoši! Mācību gada laikā īstenotas dažādas aktivitātes, nostiprinot zināšanas par ES un iegūstot jaunas. ES politikas izzinātas gan no vēsturiskā, gan mūsdienu skatījuma. Priecājamies, ka jaunieši bijuši ļoti aktīvi informācijas izvietošanā sociālajos mēdijos - Jums ir ar ko lepoties un jūs darāt vērtīgu darbu izglītojot sabiedrību un vienaudžus par Latvijas iespējām Eiropas Savienībā! Lielisks sniegums, spītējot pandēmijas ierobežojumiem!
Paldies visiem skolotājiem, īpaši Agitai Rukutei, un skolēniem par paveikto!
Aicinām arī turpmāk izmantot Eiropas Parlamenta biroja Latvijā atbalstu.
Jolanta Bogustova 

inline 3   inline 4

Piedalāmies "Jaunatnes dialoga projektā"

21.01. Mūsu skolas  EP Vēstnieku skolas  jaunieši Anna Šiline, Anda Brauna, Baiba Birzniece un skolotāja Agita Rukute Rīgā ES Mājā mācījās saprast un izzināt Jaunatnes dialoga projektus. Šo projektu mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā un sekmēt diskusijas starp jauniešiem un lēmumpieņēmējiem, lai iegūtu rezultātus, kas ir noderīgi jaunatnes politikas veidošanā. Paldies par vērtīgiem padomiem un mācīšanos.
Projektu darbnīcā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" "Jaunatnes dialoga projekts" vadīja neformālās izglītības mācību vadītājs Staņislavs Babins un JSPA Jaunatnes dialoga projektu koordinatore Madara Ērgle. Šīs darbnīcas mērķis bija iepazīties un veicināt Jaunatnes dialoga projektu izstrādni, iesniegšanu un realizāciju!
#mēsesamkopā

jaun

Priekules vidusskola piedalās “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” projektā

Programmas EPVS mērķis ir izveidot pastāvīgi augošu skolu, skolotāju un skolēnu tīklu, kas sadarbojas ar Eiropas Parlamentu,EP deputātiem un informācijas birojiem.

2017.gada oktobrī skolotāja Agita Rukute piedalījās šīs programmas apmācību seminārā un projekta īstenošana sākās arī pie mums.

Lasīt tālāk ...

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker