Eseju konkurss "Latvijas nākotne … Eiropā"

         Jaunieši,  tiek aicināti uzrakstīt un iesniegt jau līdz š.g. 30.novembrim argumentētu eseju - kurā no 3000 līdz 5000 vārdu - par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības (ES) valstu saimē līdz 2030.gadam, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu ES 2019.gadā.

Labāko eseju autori tiks apbalvoti un labākās idejas tiks apkopotas un iesniegtas valsts iestādēm Latvijas nozaru politikas plānošanai.

Afiša

Nolikums

Skolotāju diena. Citādās stundas

Kā jau katru gadu, arī šogad mēs svinējām Skolotāju dienu. Tā ir diena, kad novērtējam skolotājus mazliet vairāk nekā ikdienā, pasmaidām mazliet vairāk un pasakāmies par sniegtajām zināšanām ar kādu ziedu pušķi vai sarūpētu dāvaniņu.

Šogad mūsu skolā Skolotāju dienu svinējām nedaudz savādāk kā ierasts. Rīts sākās ar klases stundu. Katrai klasei tika dota iespēja apsveikt savu klases audzinātāju. Tālāk sekoja, kas nebijis mūsu skolā. Visi skolas skolotāji vadīja stundas pa pāriem. Kādi tik salikumi nebija! Kas to būtu domājis, ka reizē var mācīties gan fiziku, gan kristīgo mācību vai latviešu valodu un informātiku. Ikviena mācību stunda bija ļoti radoša un interesanta. Jāsaka, ka šajās stundās ikviens varēja paplašināt savu redzesloku un saprast, ka ikvienā mācībā var atrast arī citu mācību, un tās visas savā starpā ir saistītas.

Uzdodot jautājumu, vai patīk, ka stundas māca divi skolotāji, pirmās klases bērni vienbalsīgi sauca skaļu jo skaļu- jā. Diānai no pirmās klases ļoti esot paticis mācīties par dārzeņiem un augļiem stundā Kultūraugi. Paviesojoties seno laiku deju nodarbībā, kāda meitenīte skumji sēdēja, jo viņai kleita esot atņemta. Par laimi atradās kāda skaista platmale, un meitenītē parādījās plats smaids.

Otrā klase esot bijuši īsti aktieri. Valodas stundā parādīja tik labu teātri, ka skolotājas vēl ilgi bija sajūsmā. Daudziem bērniem patika valodas stundas un muižtērpu/senās dejas stundas, jo šajās stundās tika spēlēti teātri, kas paticis ikvienam.

Kā jau minēju radošuma šajās stundās bija daudz, dažas klases zīmēja klasiskās mūzikas pavadībā, dažas salika visdažādākos un visnereālākos teikumus, bet citas pildīja un veidoja krustvārdu mīklas. Neaizmirsīsim arī par aktīvajām stundām. Tur bērni ne tikai sacentās, kurš ātrāk skrien, bet arī noteica savu skriešanas ātrumu ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību.

Uzdodot jebkuram skolēnam jautājumu, vai šādu Skolotāju dienu gribētu arī citu gadu, atbilde viennozīmīgi bija- jā. Un ne tikai katru gadu, bet gan katru nedēļu, katru nedēļas piektdienu un pat katru dienu! Jāsaka, ka tik bieži to gan būtu grūti izdarīt, bet gan kā katra gada Skolotāju dienas tradīciju gan mēs šo varētu iedibināt!

Kad skolēniem skolas diena bija beigusies, skolotājiem tā tikai turpinājās. Skolotāji devās uz Priekules mūzikas un mākslas skolu, kur viņus sagaidīja skolotājiem veltīts svētku koncerts.

Noslēgumā gribu teikt, ka šī Skolotāju diena bija izdevusies. Smaidīja un priecājās gan skolēni, gan skolotāji. Un cerams, ka šī diena atkārtosies arī nākamgad!

Kristiāna Auzniece

Galerija

Labo darbu nedēļa 2017

Priekules vidusskola šogad trešo reizi iesaistīsies Labo darbu nedēļā un aicina ikvienu atbalstīt Labdarības organizāciju Palīdzēsim.lv, kura
jau devīto gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

“ Labo darbu nedēļas” laikā organizācija aicina sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrībai un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā; vēlas mudināt ikvienu labiem darbiem, parādīt, cik viegla, patīkama un aizraujoša var būt palīdzības sniegšana un cik tā ir nozīmīga. Mēs visi zinām, ka Latvijā ir ļoti atsaucīgi cilvēki, kas, uzzinot par nepieciešamību palīdzēt, ilgi nešaubās. Šīs nedēļas laikā tiek aktualizēta palīdzība, kuras sniegšana iespējama bez lieliem naudas līdzekļiem. Tas var būt elementārākais darbs, pašsaprotama lieta – palīdzēt kādam vecam cilvēkam aiznest pirkumus, pabarot sētas kaķi, palīdzēt kādai kaimiņos dzīvojošai trūcīgai ģimenei, dāvinot mantas, kas jums vairs nav vajadzīgas, sakopt savas skolas pagalmu, doties kopā ar klasi vai ģimeni uz dzīvnieku patversmi, vai viesos pie vecajiem ļaudīm pansionātā, nodot asinis, vākt makulatūru vai ozolzīles dzīvniekiem. Tas no mums neprasa daudz, bet sniedz būtisku atbalstu kādam citam.

“Labo darbu nedēļā” mudinām pašiem palūkoties apkārt un ieraudzīt tos, kuriem nepieciešama palīdzība un sniegt to. Kad labais darbs veikts, aicinājām pastāstīt par to citiem, kā labās prakses piemēru un iedvesmas avotu.

http://labodarbunedela.palidzesim.lv/paveiktie-darbi

Šeit ikviens var izlasīt par visas Latvijas labiem darbiem un arī mūsu skolas 2016., 2015.gadā:

Priekules vsk. 4.kl. skolēni piedalījās ozolzīļu savākšanā Priekules mežniecībai/R.Bružika/;

Priekules vsk.2.klases skolēni piedalījās ozolzīļu salasīšanā un kopā ar Priekules pilsētas bērnudārza bērnu ozolzīlēm aizveda uz Rigas Zoo Cīruļi.Ta bija klases vecāku ierosme un tas priecē!/A.Razma/

Priekules vsk. skolēnu dome bija Liepājas dzīvnieku patversmē Lauvas sirds.Aizveda dāvinājumu: segas un dzīvnieku barību.Bija iespēja pastaigā izvest suņus un samīļot kaķus.Daudzi skolēni teica, ka atbrauks arī ar savām ģimenēm.Mums par to prieks. /S.Pāvila/

20.,21.oktobrī Priekules vidusskolas skolēni, pedagogi pēc stundām savā brīvajā laikā iesaistījās lapu nogrābšanā skolas un skolas parka teritorijā.Abās dienās kopā piedalījās 25o cilvēki.Sētniecei tagad būs vieglāk teritoriju sakopt un pašiem arī prieks par labu darbu. Februārī būs divi gadi, kad ,sadarbojoties ar sociālo dienestu, vienu reizi mēnesī frizēju Priekules mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnus, jauniešus. Frizēju arī pieaugušos cilvēkus, kuri palikuši bez darba. /Skolotāja,arī friziere M.Šeflere/ Grābām lapas daudzdzīvokļu mājas apkārtnē.Šajā mājā ir daudz neapdzīvotu dzīvokļu,un vairākos dzīvokļos ir pensionāri virs 80gadiem /M.Šeflere/.Paldies visiem par atsaucību, par piedalīšanos, par siltu un atsaucīgu sirdi!Labie darbi jau nekad nebeidzas.Esam ieplānojuši arī oktobra mēnesī apkopt Lāčplēša kara ordeņa kavaliera J.Osteļa dzimtas kapu vietu Nodegu kapsētā, kā arī apciemot skolas pedagogus -pensionārus, dāvinot dārzeņus,augļus,tējas un kādu laiku siltām sarunām.Akcijas dziļākā jēga un būtība ir mudināt cilvēkus darīt labas lietas ne tikai Ziemassvētkos vai “Labo darbu nedēļā”, bet arī ikdienā. Vienreiz izdarot kaut ko labu, Tu saproti, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultu prieku - gan Tev pašam, gan tam, kuram palīdzēts!

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Priekules vidusskolas skolotāja Agita Rukute

Draudzības festivāls Gdovā aizvadīts

No 12. līdz 14. maijam mūsu skolas delegācija piedalījās ikgadējā draudzības festivālā strap Latviju, Lietuvu, Igauniju un Krieviju. Jau kopš tās dienas, kad saņēmām ielūgumu uz šī gada festivālu Krievijā, ar nepacietību gaidījām dienu, kad dosimies ceļā. Bijām sagatavojuši priekšnesumus gan nacionālajam koncertam, gan talantu šovam, sarūpējuši suvenīrus un dāvanas citu valstu delegācijām. Tad nu naktī uz piektdienu ar nelielu uztraukumu, saviļņojumu un prieku devāmies ceļā.

Ceļš uz Krieviju bija garš, ceļā pavadījām vairāk kā 12 stundas. Jāsaka, ka bijām neziņā kā tad nu mums veiksies uz Krievijas robežas- un jāsaka, ka pat ļoti veiksmīgi. Izgājām cauri tikai dokumentu kontrolei un viss. Jāsaka, ka visa delegācija par to bija ļoti priecīga, jo bijām iepriekš brīdināti, ka pastāv iespēja, ka uz robežas var pavadīt pat vairākas stundas kontrolēs. Iebraucot Krievijā jau bija pamanāmas pāris atšķirības. Protams, ka uzreiz pamanījām valodas maiņu ceļa zīmēs, kā arī skats aiz loga bija savādāks. Jāsaka, ka viena no svarīgākajām atziņām no šī festivāla ikvienam dalībniekam ir, ka mums Latvijā ir ļoti skaista un sakopta vide, un pat zāle ir zaļāka, tagad mēs to novērtējam vēl vairāk.
Festivāla pirmās dienas programma sākās ar ekskursiju pa Pleskavu. Tur satikāmies arī ar Lietuvas delegāciju. Pleskavā apskatījām pilsētas ievērojamākos apskates objektus un klausījāmies Pleskavas mūzikas skolas koncertu. Ap septiņiem vakarā nonācām Gdovā, pilsētā, kur šogad notika draudzības festivāls. Krievijas delegācija mūs sgaidīja ar skaisti izceptu maizes kukulīti, tad pacēlām valsts karogu un nodziedājām valsts himnu, iekārtojāmies klasēs un iepazināmies ar skolu. Šogad atšķirībā no citiem gadiem festivāla atklāšana nenotika pirmajā dienā, jo Igaunijas delegācija varēja ierasties tikai vēlāk vakarā.
Otrās dienas rītā kopīgi pasludinājām festivālu par atklātu. Jāsaka, ka otrā diena mums bija pilna ar notikumiem- nacionālais koncerts, talantu šovs, tirdziņš, folkdraivs un festivāla svinīgais gājiens. Koncerti bija pilni emociju, katra delegācija viena otru atbalstīja, un tā ir viena no labākajām lietām tieši festivālā- draudzīgais atbalsts valstu starpā. Katra valsts rādīja gan savas nacionālās dziesmas, dejas, rotaļas, gan arī parādīja savu talantu.
Trešās dienas rītā iepazināmies ar delegāciju skolām caur video. Jāsaka, ka jau vairākus gadus mēs lepojamies ar savām video filmiņām, jo tās saņem vislielākās ovācijas no citām delegācijām labās kvalitātes, izdomas un humora dēļ. Pēc prezentācijām sekoja Gdovas mūzikas skolas koncerts, kā arī ekoloģiskā spēle, kur tikām sadalīti dažādās grupiņās un veicām dažādus uzdevumus. Pēc spēles visi braucām uz Peipusa ezeru, kas bija tik liels, ka tā vien atgādināja pat jūru. Pie ezera mūs cienāja ar gardu ēdienu. Pēc atgriešanās piedalījāmies dažādās radošajās darbnīcās pēc izvēles- dejas, balonu locīšanas, dekupāžas, izšūšanas u.c. Viena no tām vietām, kur festivālā var redzēt atbalstu un patriotismu par savu valsti ir sporta spēles. Katra valsts cītīgi jo cītīgi atbalsta savējos un paši spēlētāji cīnās, cik vien iespējams. Jāsaka, ka ar to festivāls lēnām sāka tuvoties noslēgumam. Katru gadu noslēgumā festivāla karogu savāc tā valsts, pie kuras festivāls notiks nākamajā gadā. Un šogad to savācām mēs! Jā, jau nākamajā gadā šīs delegācijas viesosies pie mums!
Protams, ka katru gadu atvadas nav vieglas. Ir atvadas no vecajiem draugiem, atvadas no jaunajiem draugiem, un atvadas no skolas. Kā jau katru gadu, festivāls mums visiem ļoti, ļoti, loti patika! Interesanti ir pabūt citā valsti, iepazīties ar pilnībā savādāku kultūru, pilnībā citu valūtu- rubļiem un valodu.
Liels paldies jāsaka Gdovai, Gdovas skolai par viesmīlīgo un laipno uzņemšanu, kā arī paldies ikvienam, kas palīdzēja mums sagatavoties šim festivālam!
Tagad ar nepacietību gaidām nākamo gadu, kad ciemiņus uzņemsim mēs!

Kristiāna Auzniece
11. klases skolniece

Video no festivāla:

Festivāla 1.diena

Festivāla 2.diena

Festivāla 3.diena

 

Folkloras nacionālais pasākums

     Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā Rīgā Vērmanes dārzā 33. reizi sākās Latvijas bērnu un jauniešu folkloras nacionālais pasākums „ Pulkā eimu, pulkā teku”, kurā šogad savu klātbūtni varēja apliecināt arī mūsu skolas jaunā folkloras kopas dalībnieku maiņa- pirmklasnieki.

  Saulainā Vecrīga sagaidīja, pabaroja un ļāva piedalīties jautrās rotaļās.

Pievakarē ceļš aizvijās uz Vecpiebalgu. Piektdienas rīts ar strazdu dziesmām aicināja 1500 dalībniekus no visas Latvijas uz Vecpiebalgas „Vēveriem”, lai piedalītos svētku atklāšanā un dažādās radošās interaktīvās meistardarbnīcās „Zinu, zinu tēvu sētu”.

Visjautrākie notikumi risinājās danču vakarā Taurenes estrādē! Vēl jau daudz deju un rotaļu neprotam, bet gan jau iemācīsimies!

Sestdienas rīts lutināt lutināja! Saulītes pavadīti, braucām uz Dzērbeni, kur Augstajā kalnā piedalījāmies Lejaskurzemes novada sagatavotajā priekšnesumā.

Te jau svētku noslēgums! Trīs dienas pavadītas pirmo reizi tik ilgi prom no mājām un vecākiem! Tik daudz piedzīvotā un redzētā, izjustā.

   Sirsnīgas tikšanās ar vecākiem un mīļās mājas Priekulē!

   Paldies visiem par sniegto atbalstu dalībai pasākumā!

Bilžu galeriju skatīt šeit

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker