Mācību grāmatu saņemšana

Mācību grāmatas 2022./23. m.g. varēs saņemt skolas bibliotēkā no plkst. 9.00 – 13.00:

·     5. - 7. kl. no 24. augusta

·     8. - 12. kl. no 25. augusta.

•      1.- 4. klašu skolēniem grāmatas izsniegs klašu audzinātājas.

Lai saņemtu grāmatas jaunajam mācību gadam, jābūt nodotām iepriekšējā gada grāmatām!

Uzņem skolēnus 10.klasē

labtkartots posts

Latvju bērni danci veda

Festivāls "Latvju bērni danci veda"
1990.gadā Rīgā, Mazajā Ģildē, ar 22 kolektīvu 600 dejotāju piedalīšanos tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” izaudzis par vērienīgu pasākumu, kurš gandrīz katru starpsvētku gadu notiek kādā no Latvijas pilsētām, piedaloties vairākiem tūkstošiem bērnu. Festivālu rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Šajā gadā – jau divdesmit trešajā - tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda” Tukumā 3.jūnijā gatavojās 2104 dejotāji no 76 deju kolektīviem. Iepriekšējā festivālā Tukumā 2001.gadā sadejoja 6000 dejotāju.           

Festivālā Tukumā tika pārstāvēti dejotāji no Bauskas, Daugavpils, Dienvidkurzemes, Gulbenes, Jelgavas, Jūrmalas,  Kuldīgas, Ķekavas, Līvānu, Olaines, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Rīgas, Ropažu, Saldus, Siguldas, Talsu, Valkas, Aizkraukles, Jēkabpils, Saulkrastu, Limbažu un Tukuma pilsētām un novadiem.    

Festivāla laikā pilsētu ielās un laukumos tika izdejotas kolektīvu iemīļotās dejas, festivālu kuplināja tradicionālais gājiens, kas pilsētu krāšņo ar dejotāju tautas tērpiem un bērnu čalām.   

 Priekules vidusskolu pārstāvēja 1.-3. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja - Rita Ceriņa. Kopumā 20 bērni izdejoja koncertprogrammu - Laiks padejot - 3 deju izpildījumā. Paldies vecākiem un dejotājiem par ieguldīto laiku, darbu un enerģiju, lai mēs kopā varētu sagatavoties un piedalīties tik brīnišķīgā pasākumā. 

Galeriju skatīt ŠEIT>>>

2022./2023.m.g. 1.klases vecāku tikšanās

1.klasu.vecaku.sapulce

Apakškategorijas

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker