“Pulkā eimu, pulkā teku”

Sestdien, 21. maijā, Liepājā “Līvas ciema svētku” laikā uz mazās skatuves notika arī 38.  Latvijas Bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”.

Liepājā pulcējās aptuveni 800 dalībnieku no visas Latvijas. Viņu vidū bija arī kolektīvi no Dienvidkurzemes novada un mūsu Priekules vidusskolas folklora skopa "Priecele", vadītāja Marika Šeflere.

Galeriju skatīt šeit >>>

Latvijas čempionāts novusā jauniešiem

novuss

Sveicam un lepojamies!
21.maijā Durbē notika Latvijas čempionāts jauniešiem novusā.
Izcili veicās Priekules vidusskolas skolēniem!!!
Kadetu grupā
1. vieta - Mārcis Krols
2.vieta - Roberts Ralfs Daizis
3.vieta - Kārlis Niedols
Jauniešu grupā:
1. vieta Gabriella Svara
2. vieta Roberts Roga
Malači visi!
Paldies aktīvajam sporta skolotājam Raitim Feldmanim!

9.klases pēdējam zvanam gatavots video no 8.klases 2022.gads

Uzņemšana 10.klasē

 

UZŅEMŠANA 10.KLASĒ Priekules Vidusskolā 20. JŪNIJĀ

Uz priekšu, ne soli atpakaļ!” – skolas devīze vēsta saglabāt ikvienā no mums nepārtrauktu attīstību un gājumu uz priekšu, paralēli akceptējot, ka dzīve arī piespēlē pauzes un izaicinājuma situācijas, tādēļ vienmēr atrast sevī spēku izaugsmei.

* SKOLAS MISIJA: sekmēt ikviena skolēna iespējas mācīties, kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu personību.
* SKOLAS VĒRTĪBAS: atbalsts, mērķtiecība, cieņa.
* Skolas stiprās puses, mācību priekšmeti:
ģeogrāfija tiek izvirzīta kā viens no līdera priekšmetiem;
* pēdējo 4 gadu laikā ir sasniegti augsti rezultāti ģeogrāfijas
valsts un LU JĢS olimpiādēs;
* angļu valodā, latviešu valodā ir iegūtas godalgotas vietas
starpnovadu olimpiādēs (vidusskolu grupā) ar iespēju startēt
valsts olimpiādē;
 * lepojamies ar spēcīgu STEM jomas bloku.
* Ārpusstundu darbs:
* skatuves un mūsdienu dejas, koris, ansamblis, sporta
segments, folklora, avīze SOLUTIONS, kura tika atzīta par
vienu no labākajām skolu avīzēm Latvijā, dabas pētnieki un
jauno satiksmes dalībnieku skola;
* Priekules vidusskola ir ieguvusi ERASMUS+ programmas
akreditāciju. Skolai ir daudzu gadu ERASMUS+ pieredze gan
pedagoģiskā personāla mobilitātēs, gan skolēnu apmaiņas
projektos. Esam lepni par dalību FLEX programmā. Skolotāji ir
realizējuši vairākus projektus eTwinning vietnē. Veiksmīgi
startējot READING CIRCLE projektā, vienas klases skolēniem ir
iespēja gada laikā izlasīt 8 grāmatas angļu valodā. 2
vidusskolas skolēni un 1 skolotājs, projekta ietvaros ieguva
iespēju mācīties DEBATE LEADER skolā un ieguva sertifikātus;
* No 2018. gada godam nes arī EPVS nosaukumu;
* Skolēnu domē ir aptuveni 20 jaunieši, kuri ik gadu pulcējas, lai
kopīgi veidotu savu skolas komandu, strādātu un iesaistītos
risināt sadzīves problēmas, aktīvi veidotu pasākumus un koptu
tradīcijas.
GAIDĪSIM JŪS MŪSU VIDUSSKOLĀ!

Pēdējais zvans 12. klasei

Pēdējais skolas zvans izskan 12. klasei!
Lai veicas un izdodas !
Runāsim par laimi ziedoņlaikā,
laime nemīl viena pavasarī būt.
Tā mīl ziedus, mirdzumu mums acīs,
vēlas dvēselēs par ceļa vēju kļūt.
Runāsim par laimi, gaismu, ziediem
vārdi negaisīs, tie katram pieskarsies.
Runāsim par laimi ziedoņlaikā!
Paldies visiem !
Paldies lieliskajiem 11.klases audzēkņiem un audzinātājai Intai Andersonei par sirsnīgo pasākumu!

Galeriju skatīt ŠEIT

Apakškategorijas

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker