Uzņemšana 10.klasē

Blue School Admission Registration Instagram Post 4

30.maijs - tik pat kā vasara!

30.maijs

Mācības par NVO un to darbību/ attīstību Latvijā

Mācības par NVO un to darbību/ attīstību Latvijā
Attīstības platforma YOU+ ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir nodrošināt nepieciešamo vidi ikvienam izzināt gribošam jaunietim augt, attīstīties un sevi pilnveidot. 
Laikā no 2022. gada 20. maija līdz 22. maijam viesu namā Ventas Skrundā notika trīs dienu jauniešu- Skolēnu domes dalībnieku un atbalsta personu- skolotāju klātienes seminārs.
Priekules vidusskolas Skolēnu domes komandu pārstāvēja – Elizabete Minka (7.klase), Alise Pāvila (7. klase), mācis Gailītis (6.klase), Marta Samsonova (6.klase), Līga Hūna (8.klase), Dāvis Berķis (10.klase) un Maija Pinkovska (6. klase), kā atbalsta persona līdzi devās Skolēnu domes atbalsta persona – Rita Ceriņa. Apmācībās satikās Vaiņodes, Aizputes un Priekules vidusskolas jaunieši. 
Komanda trīs dienu laikā piedalījās mentoru vadītās nodarbībās, izvērtēja situācija NVO jomā savā bijušajā novadā, strādāja komandās pie jaunu ideju radīšanās, kā arī meklēja risinājumus idejas realizēšanai caur ne tikai projekta radīšanu, bet arī projektu realizācijas iespējām. Projekta noslēguma dienā varējām klausīties un redzēt idejas par Sporta svētkiem Vaiņodē, Zaļumballi Priekulē, Sporta dienu Aizputē un sakoptu pludmali un tās teritoriju "Pižuks pa svaigo."
Lielākais paldies šo apmācību projektu ideju autoriem un realizētājiem - Andrim Kāpostam un Ancei Tīmanei par profesionalitāti, atvērtību un iniciatīvu ideju radīšanai, kā ari lieliski noorganizēto apmācību vidi. 

Galeriju skatīt šeit>>>


“Pulkā eimu, pulkā teku”

Sestdien, 21. maijā, Liepājā “Līvas ciema svētku” laikā uz mazās skatuves notika arī 38.  Latvijas Bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”.

Liepājā pulcējās aptuveni 800 dalībnieku no visas Latvijas. Viņu vidū bija arī kolektīvi no Dienvidkurzemes novada un mūsu Priekules vidusskolas folklora skopa "Priecele", vadītāja Marika Šeflere.

Galeriju skatīt šeit >>>

Latvijas čempionāts novusā jauniešiem

novuss

Sveicam un lepojamies!
21.maijā Durbē notika Latvijas čempionāts jauniešiem novusā.
Izcili veicās Priekules vidusskolas skolēniem!!!
Kadetu grupā
1. vieta - Mārcis Krols
2.vieta - Roberts Ralfs Daizis
3.vieta - Kārlis Niedols
Jauniešu grupā:
1. vieta Gabriella Svara
2. vieta Roberts Roga
Malači visi!
Paldies aktīvajam sporta skolotājam Raitim Feldmanim!

Apakškategorijas

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker