Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Spogulīt, spogulīt..."

IMG 20201014 120020IMG 20201014 130206 IMG 20201014 120020

Pēc skolēnu iesniegtajiem aptaujas rezultātiem par interesējošajām profesiju jomām, 14. oktobrī, Priekules vidusskolas 6.-12. klašu meitenes  devās  uz skaistumkopšanas salonu Priekulē, lai tiktos ar  uzņēmēju Vairu Tilgali, kura aktīvi darbojas skaistumkopšanas, uzņēmējdarbības jomā un nagu kopšanas speciālisti Egiju Gūžu.

Uzņēmēja Vaira Tilgale iepazīstināja skolnieces ar savu karjeras stāstu, profesijas specifiku, darba vidi, nepieciešamajām prasmēm, kā arī profesiju apgūšanas iespējām. Vaira informēja par skaistumkopšanas nozarē jaunākajām metodēm, kuras tiek apgūtas regulāri mācoties kvalifikācijas kursos. Savukārt nagu kopšanas speciāliste Egija Gūža meitenēm  pastāstīja par ārējā izskata nozīmi ikdienā, darba vidē un karjeras veidošanā.

Pasākuma laikā meitenēm bija iespēja atbildēt uz speciālistu sagatavotajiem jautājumiem par skaistumkopšanas nozari un savā īpašumā ieguva sejas kopšanas balvas. Tikšanās noslēgumā vienai grupas dalībniecei tika veikta  sejas kopšanas procedūra, lai praktiski parādītu, kā veikt sejas kopšanu mājas apstākļos.

Pasākums tika realizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Kajeras attīstības atbalsta pasākums "Es un mans vecāks"

IMG 20201012 181212

12.  oktobrī  Priekules vidusskolas vecāki tikai aicināti uz lekciju, kuras laikā tika stāstīts   par vecāku lomu  bērna karjeras izvēlē, vecāku dalību bērna karjeras plānošanā, veidošanā un  attīstības procesā,  bērna un vecāka sadarbību.

Lekcijā tika runāts un diskutēts par šādām tēmām:

- Kā bērnam atrast un izprast savu vietu pasaulē?

- Kā tikt galā ar trauksmi  un bailēm? Kas notiks tālāk?

- Jēga, kam es noderēšu?

- Reizēm jāsamierinās ar to, ko nespēju paveikt?

 -Ko Tu esi darījis, lai sasniegtu vēlamo rezultātu?

Lekciju laikā lektore izmantoja dažādas latviešu tautas pasakas, lai salīdzinātu  pasaku galvenos tēlus  - “varoņus”  - ar  karjeras veidošanu mūsdienu bērniem un atklātu, ka dzīvē viss ir iespējams, tikai pašam jāuzņemas atbildība.

            Diskusijas laikā ar vecākiem tika runāts par cilvēka dzīves vektoru – apzināta dzīve, apzināta izvēle, sekošana savai patībai.

Pasākums tika realizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Tavai karjerai

KN -10-12klase

Interaktīva diskusija

KN  vecākiem

Profesija iedvesmo

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7. februārī   9.-12. klašu skolēni piedalījās pasākumā “Profesija iedvesmo”. Pasākums notika  Priekules vidusskolā. Skolēni tikās ar Mārtiņu Pakalniņu, kurš darbojas izklaides sfērā.  Pasākuma pirmajā daļā uzsvars tika likts  uz to, ka skola ir unikāla "iespēju zeme", jo iespējams apgūt pamatus visam, kas dzīvē var noderēt, kaut arī šajā vecumā tam grūti noticēt. Otrajā daļā Mārtiņš norādīja, kāda nozīme praktiskajā uzņēmējdarbībā  ir latviešu valodai, literatūrai, svešvalodai, matemātikai, fizikai, ķīmijai u.c. Pasākuma trešajā daļā uzņēmējs sniedza  neliels ieskatu -  "kā tas sākās" jeb “no idejas līdz realizācijai", kas ir uzņēmuma klienti, ko nozīmē zināt savu klientu. Pasākuma noslēgumā Mārtiņš sniedza nelielu ieskatu uzņēmējdarbības ētikā. Runāja par uzņēmuma un  klienta attiecībām, par  uzņēmumu kā sadarbības partneri,  par uzņēmumu (darba devējs) un darbinieks". Akcents tika likts uz solījumu turēšanu, laika plāna ievērošanu un attieksmi.

Pedagogs karjeras konsultante 

Liene Sokolovska

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker