Erasmus +

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

erasmuslogo

Skolotājas Airita Ešenvalde un Zaiga Strelēviča, kuras piedalās Erasmus + projektā, ir atgriezušās no mācību braucieniem uz Skotiju un Maltu. Abas ir guvušas milzīgu pieredzi un ir jau paguvušas ieviest savā darbā jaunapgūtās metodes.

Skolotājas ir ļoti gandarītas par šo vienreizējo iespēju papildināt bioloģijas un angļu valodas pasniegšanas metodiku ar jaunām skolēnu izglītības ilgtspējai nepieciešamu prasmju apguvei atbilstošām metodēm Erasmus + ietvaros piedāvātajos kursos, lai pilnveidotu izglītības kvalitāti, papildinot to ar izglītības ilgtspējas elementu.

Airita Ešenvalde apguva inovatīvas pieejas, kas rosinās skolēnos interesi līdz mērķu sasniegšanai.

Zaiga Strelēviča apguva metodes, kas palīdzēs sasaistīt skolēnu zināšanas ar prasmēm mācīties darbībā un sasniegt nozīmīgus mērķus, izmantojot IKT.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker