“Dēmos. Uztrenē demokrātiju!"

Publicēšanas datums

394773695

 

Jau otro gadu rudens brīvlaikā, netālu no Kuldīgas no 23.-28. oktobrim notiek neformālas apmācības “Dēmos. Uztrenē demokrātiju!”, kas domātas 9.-12. klašu skolēniem.

Mēs arī piedāvājām saviem jauniešiem aktīvi un lietderīgi pavadīt brīvlaiku un priecājamies, ka atsaucās mums 10.,11.klašu jaunieši.

Dzīve demokrātijā dod lielu brīvību un plašas iespējas, taču ir jāprot tās izmantot.

Jauniešiem ir lieliska iespēja attīstīt noderīgas prasmes dzīvei demokrātijā, piemēram, sava viedokļa un interešu aizstāvēšanu, diskutēšanu, sadarbošanos un pašorganizēšanos.

Kā arī iespēja satikt un iepazīt jaunus domubiedrus kopīgi saplānot un noorganizēt kādu demokrātisku pasākumu.

Apmācības organizē “Europe Direct Kuldīga” ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Agita Rukute

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker