EPVS atklātā stunda "Vēlēšanas - līdzdalības forma”

Publicēšanas datums

IMG 0298

I E S A I S T I E S! A P M E K L Ē! P A S T Ā S T I!

11. maijā mūsu skolas EPVS jaunieši piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku Skolas Latvijas atklātajā stundā “Vēlēšanas - līdzdalības forma”.

Mūsu ciemiņi -Vaiņodes vidusskolas jaunieši- prezentācijā iepazīstināja ar svarīgākajiem un interesantākajiem notikumiem skolas dzīvē šajā mācību gadā un savu līdzdalību tajos.

Arī mūsu EPVS jaunieši uzsvēra Līdzdalību kā vienu no svarīgākajām demokrātijas izpausmēm .

LU profesore Žaneta Ozoliņa skolēniem atgādināja Eiropas Savienības vērtības – kas ir demokrātija, brīvība, cieņa gan šaurākā, gan plašākā nozīmē un vai šīs vērtības ir izmērāmas. Atgādināja, ka vērtības uztur pasaules kārtību, palīdz pieņemt lēmumus un rīkoties, bet mēs katrs ar savu rīcību un attieksmi šīs vērtības uzturam un nostiprinām.

Dienvidkurzemes novada deputāts Andrejs Radzevičs atzinīgi novērtēja projekta vadītājas un skolotājas Agitas Rukutes profesionālo darbu, kā arī Priekules jauniešu darbību EPVS, jo, darbojoties šajā projektā , jaunieši apgūst līdzdalību, kas ir tiešs veids, kā iesaistīties un lemt par pašvaldībā, skolā, valstī notiekošajiem procesiem.

Par savu pieredzi EPVS stāstīja ALUMNI vēstniece Anna Šiline, Priekules vidusskolas absolvente.

Pasākuma noslēgumā katram bija iespēja izpildīt “Vērtību vēlēšanu biļetenu”, izvēloties, par kurām vērtībām es “balsoju”.

Aicinām nākošajā mācību gadā pievienoties arī Vaiņodes vidusskolas jauniešus un pedagogus EPVS projektā, jo mēs esam kopā!

Paldies visiem par lielisko pasākumu!

Paldies skolas direktorei Sandrai Grosbergai, paldies Madarai Jansonei, paldies Laurim Štālam!

Projekta vadītāja Agita Rukute.

Fotogaleriju skatīt ŠEIT>>>

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker