Izzinoša mācību ekskursija par jūrniecību un zivjsaimniecību.

WhatsApp Image 2023-09-28 at 11 33 06 3  WhatsApp Image 2023-09-28 at 11 33 06

Priekules vidusskolas 8. a klase ar audzinātāju Zaigu Strelēviču piedalījās izzinošā mācību ekskursijā par jūrniecības un zivjsaimniecības tēmu.

Jaunieši iepazinās ar vadošo mācību iestādi jūrniecības jomā-Liepājas Jūrniecības koledžu.

Tikšanos vadīja Valdis Melnis-RTU Liepājas Jūrniecības koledžas kuģu navigācijas tehnisko līdzekļu pasniedzējs.

Nodarbība viņa vadībā bija tik aizraujoša, ka ne tikai zēni, bet arī meitenes apsver iespēju studēt jūrniecību.

Tālāk ceļš veda uz Pāvilostu-vienu no nozīmīgākajām piekrastes zvejniecības pilsētām.

Pa ceļam pusdienojām KŪKU LĀDĒ-kafejnīcā, kurai noteikti nepabrauciet garām ceļā uz Pāvilostu!

Visi bija sajūsmā par garšīgajām picām, cepumiem un maizītēm.

Pāvilostā apmeklēja novadpētniecības muzeju, kur ieguva ļoti interesantu informāciju.

Sadaloties komandās, jaunieši devās izzinošā mācību maršrutā "Pāvilostas nēģa izaicinājums'', veicot vairākus uzdevumus, atbildot uz kontroljautājumiem par Pāvilostu, tās vēsturi un nēģu zvejniecību.

Klase noslēdza ekskursiju, baudot skaisto laiku un jūru. Tika atrasti dzintariņi, satikti ukraiņu jaunieši ar skolotājām, kuriem emocionālā gaisotnē tika uzdāvināti skaistie dzintara gabaliņi, kas varētu atnest cerību un izdošanos.

Paldies visiem iesaistītajiem cilvēkiem-šoferītim no Liepājas Tūre Andrejam Ozolam, Valdim Melnim, Kafejnīcas Kūku lāde darbiniecēm, Pāvilostas muzejam, Aleksejam Kačanovam.

Pasākums tika īstenots Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes ZIVSAIMNIECĪBAS POPULARIZĒŠANA SKOLĀS ietvaros ar LR Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu .Audzinātāja Zaiga Strelēviča.

Eiropas valodu diena.

3842604

26. septembris ir Eiropas Valodu diena.

Tā ir diena, lai izceltu Eiropas valodu un kultūru daudzveidību.

Katru gadu šo dienu kopš 2001. gada atzīmē visā Eiropā, kur ir vairāk nekā 225 valodas, neskaitot tās valodas, kas kontinentā ienākušas migrācijas ceļā.

Priekules vidusskolas EPVS /Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola/ jaunieši šodien klausījās , sarunājās, izteica viedokļus, dalījās pieredzē par valodas daudzveidīgo lietojumu-dzīve bez robežām!

Ar jauniešiem sarunājās un par savu pieredzi un attieksmi valodu jomā pauda skolas franču valodas skolotāja Iveta Pumpiņa un skolas direktores vietnieks izglītības jomā, arī angļu valodas skolotājs Uldis Kalns.

Jaunieši atzīst, ka saruna bija lieliska, iedvesmojoša- apgūt valodas, pielietot ikdienā un atcerēties, ka valoda nav politika; jo vairāk zini valodas, jo tu esi gudrāks; smadzenes labāk strādā..dzīve bez robežām darbam, ceļojumiem, tehnoloģijām...un daudz citu labu atziņu katram , īpaši vairāk šodien-Eiropas Valodu dienā!

EPVS projekta vadītāja Agita Rukute.

Skolotāju dienai veltīts pasākums

sk

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

zogs

 

Priekules vidusskolas 8.a klases zēni ar audzinātāju Zaigu Strelēviču Labo darbu nedēļas ietvaros devās uz Aizvīķiem,lai nokrāsotu kapu žogu.

Klasei ir izveidojusies laba sadarbība ar Virgas un Gramzdas pārvaldes vadītāju Daigu Egli,kura jau pavasarī aicināja jauniešus uz kapu sakopšanas talku.

Prieks par atsaucīgajiem jauniešiem,kuri labprāt piedalās,lai palīdzētu.

\Zaiga Strelēviča

Paldies audzinātājai un jauniešiem par lielisku darbu!

Jāatzīmē, ka skola https://labodarbunedela.palidzesim.lv/ iesaistās jau gandrīz 15 gadus.

Arī tu vari darīt vairāk labus darbus un citiem par to pastāstīt!

Dabas dienas " PAPES DABAS PARKĀ

pape2  pape

Dabas dienas " PAPES DABAS PARKĀ/ Nature Park Pape!

22.septembrī mūsu 7.a un 8.a klase kopā ar savām audzinātājām A.Ešenvaldi un Z.Strelēviču atzīmēja ''Dabas dienas” .

Skolēniem bija iespēja doties mācību ekskursijā un pavadīt aizraujošu mācību dienu dabas parkā “Pape”.

Mācību dienas pirmajā daļā Pasaules Dabas Fonda eksperti sniedza ieskatu un rosināja uz diskusiju par vides un dabas jautājumu aktualitāti šobrīd ,un bioloģiskās daudzveidības nozīmi.

Savukārt dienas otrajā daļā jaunieši dabas parka “Pape” reindžera Jana Van Der Veina vadībā devās “ekspedīcijā”, lai savām acīm saskatītu sakarības un procesus dabā, kas raksturīgi tieši šai dabas teritorijai:uzzināt par bioloģiskās daudzveidības nozīmi ,izprast dabas stāvokli Latvijā, kā arī sastapās ar savvaļas zirgiem Konik polski un tauriem.

Pēc ekspedīcijas skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par dabu, piedaloties viktorīnā, kā arī kopīgi apspriest mācību dienas laikā uzzināto un dalīties iespaidos.

Mājupceļā apskatīja Pūsēnu kalnu - visaugstākā Baltijas jūras piekrastes kāpu Latvijā, kuras absolūtais augstums ir 37 metrus virs jūras līmeņa, apmeklēja pastaigu laipu ar skatu uz jūru Bernātos, jūras krastā sabūvēja smilšu pilis un kaldināja plānus braucieniem nākotnē.

"Dabas dienas" tiek īstenotas ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

Paldies jauniešiem un pedagogiem!

Apakškategorijas

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker