Skolēnu domes darba plāns

Priekules vidusskolas

Skolēnu domes darba plāns

2019./2020. mācību gads

Mēnesis

Plānotās darbības, pasākumi

Septembris

Skolēnu domes sēdes

Darba plāna mācību gadam izveide un apstiprināšana

Oktobris

Skolēnu domes sēdes

Labo darbu nedēļa – sakopt Lāčplēša ordeņa kavaliera kapa vietu Nodegu kapos

Veidot skolēnu aptauju un diskusiju par mobingu skolēnu vidū.

Novembris

Skolēnu domes sēdes

Pasākumi – Mārtiņdienas tirgus, 11. novembra un 18. novembra pasākumi (gan skolā, gan pilsētā)

Decembris

Skolēnu domes sēdes

Labdarības tirdziņš Priekules kultūras namā (plānojam, vadām radošo darbnīcu, organizatoriskās lietās)

„Skolēnu stūrīša” iekārtošana

Adventes vainaga iedegšana un rūķošanās skolā.

Pasākumi – Ziemassvētku koncerts 1.-4. klase (organizēt radošās darbnīcas), Ziemassvētku koncerts 5.-12. klase

Janvāris

Skolēnu domes sēdes

Barikāžu aizstāvju atceres diena

Ieteikumu izstrāde Attīstības plānam 2020.- 2023.gadam

Februāris

Skolēnu domes sēdes

Sadraudzības pasākums – Kuldīgas Centra vidusskolas līdzpārvalde

Akcija „Viena diena bez telefona” – aktivitātes starpbrīžos

Marts

Skolēnu domes sēdes

Pasākumi - Koncerts Priekules pilsētai, Erudīts 5.-9. klase,

Akcija „Viena diena bez telefona – aktivitātes starpbrīžos

Aprīlis

Skolēnu domes sēdes

Lielā Talka – skolas apkārtnes sakopšana

Pozitīvo emociju šovs „Popiela”

Lieldienu pasākums 1.-4. klašu skolēniem

Maijs

Skolēnu domes sēdes

Starptautisks sadraudzības festivāls „Draudzība” Lietuvā, Salantai (Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija)

Mācību gada noslēgums

Skolēnu domes noslēguma pasākums – 2 dienu pārgājiens

Priekules vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Sanita Pāvila

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker