26_02_2018 sēdes protokoks

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

                                       Priekules vidusskolas SKOLAS PADOMES

                                                         Sēdes protokols

                                                               Priekulē

Sēde atklāta: 2018.gada 26.februārī plkst. 17.35

Sēdē piedalās :

Vecāku pārstāvji: E. Gūža , S. Altēna, J. Palēvics , M. Zaremba , D. Putniņa , L. Sokolovska , M. Eveliņa , L. Oknere , A. Brauna

Skolas pārstāvji : I. Tiesnese , S. Pāvila , A. Ešenvalde , Z. Strelēviča, V.Remese

Pašvaldības pārstāvis - A. Cīrulis

Sēdi vada : Skolas direktore I. Tiesnese

Protokolē : Mārtiņš Zaremba

Sēdes darba kārtība:

            Skolas Padomes darba plāna apspriešana un apstiprināšana

(E. Gūža);

            II semestrī plānotie pasākumi (S. Pāvila)

            Pavasara un vasaras ekskursijas skolēniem (I. Tiesnese);

            Par projektiem 2018. gadā (Z. Strelēviča, A. Ešenvalde, I. Tiesnese);

            Par vecāku dienām, vecāku kopsapulci (I. Tiesnese);

            Skolēnu domes darbs (S. Pāvila);

            Apstiprinātais Priekules vidusskolas 2018.gada budžets (I. Tiesnese);

            Dažādi jautājumi.

             1. Skolas Padomes darba plāna apspriešana un apstiprināšana

     E. Gūža informē par “Velentīndienas “pasākumu , kuru 14.februārī organizēja Skolas padome.

     26. maijā plānots Skolas padomes organizēts pasākums “Ģimenes diena”.

   E. Gūža informē par paredzēto aptaujas veikšanu par tēmām “Mobilo telefonu ierobežošana” . Mobilo telefonu lietošana ir ļoti aktuāla problēma dažiem skolēniem stundu laikā, tādēļ tiek ierosināts veikt aptauju skolēniem un vecākiem. S. Pāvila ierosina izveidot motivācijas pasākumu, A. Cīrulis ierosina mainīt skolas iekšējās kārtības punktu par “Mobilo telefonu lietošanu”.

                 2. II semestrī plānotie pasākumi (S. Pāvila)

 

S. Pāvila informē par plānotajiem pasākumiem otrajā semestrī:

   3.martā- jauniešu koncerts K/N , 5.martā - vecāku kopsapulce , 21.martā - atklātās stundas skolā , 26.-27. martā - projekts “Divas Annas”, 3.aprīlī - Aizsardzības ministrijas pārstāvju viesošanās skolā, 11.aprīlī – Latvijas Skolēnu orientēšanās pasākums, 27. aprīlī - Lielā talka, 11. -13. maijs – Starptautiskais draudzības festivāls Priekulē .

   Otrā semestrī tiks organizēti Karjeras attīstības atbalsta pasākumi visām klašu grupām:

“Es savas karjeras veidotājs “, “Mākslinieks kurpēs”, ”Es pats , “Mans draugs -Robots “,u.c.

                           3.Pavasara un vasaras ekskursijas skolēniem

   I. Tiesnese informē , ka pavasara un vasaras ekskursijas notiks skolēnu pavasara un vasaras brīvlaikos.

   6.klase 15. martā dosies ekskursijā uz Rīgu un apmeklēs Dziesmu svētku estrādi Mežaparkā, interaktīvu izstādi “Future Live” un “Jump space”, pārējās klases ekskursijās dosies jūnija mēnesī.

                             4.Par projektiem 2018. gadā

   Z. Strelēviča informē, ka ERAMUS+ (KA2) projekta ietvaros 12 skolēni,

A. Ešenvalde, Z. Strelēviča 5.03 -11.03 apmeklēs Itāliju, viesosies pie skolēniem un dzīvos viesģimenēs pilsētā Magione. Skolēniem, kuri iesaistījušies projektā ,aktīvi jāpiedalās dažādos uzdevumos. Jāveido plakāti, jāiesaistās un jādejoFlashmob, jāizveido logo, jāsūta izveidotās un sarūpētās dāvanas ar katras valsts nacionālām lietām.

   16.-22.aprīlim divpadsmit skolēni un skolotāji no Itālijas viesosies Priekules vidusskolā, kā arī dzīvos viesģimenēs.

I. Tiesnese informē par projektu “Eiropas Parlaments “. 6.- 9. februārim 2.-12.klašu skolēni aktīvi iesaistījās projekta dienās skolā. Skolēniem bija iespēja iepazīt Eiropas Savienības valstis, uzzināt šo valstu tradīcijas, iepazīt kultūru un izpētīt realizētos Eiropas projektus. Informācija popularizēta FACEBOOK skolas mājas vietnē.

I. Tiesnese informē par projektu “Pumpurs “. Tiek īpaša uzmanība pievērsta riska grupas bērniem, kuri varētu nepabeigt skolu. Projekta ietvaros iesaistīs skolēnus, kuri veselības problēmu dēļ kavējuši skolu.

Projekta ietvaros plānotas ekskursija uz Igauniju , Tartu “AHHA”centru.

Turpinās projekts “Skolas piens”, “Skolas auglis “.

                           5. Par vecāku dienām, vecāku kopsapulci

   I. Tiesnese informē, ka 5.martā notiks Vecāku kopsapulce skolā. No plkst. 17.00-18..00 vecākiem iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem. Plkst. 18.00 plānota lekcija vecākiem skolas zālē. Lektors, izaugsmes treneris A. Daume.

21.martā notiks Atklātās stundas. Par iespēju piedalīties atklātās stundās informācija tiks nosūtīta vecākiem e klases pastā.

                                           6.Skolēnu domes darbs

S. Pāvila informē par Skolēnu Domes darbu. Skolēnu Domē darbojas 17 jaunieši no 5. - 12.klasei.

14. februārī Skolēnu domes jaunieši palīdzēja Skolas padomes veidotajā pasākumu kompleksā “Valentīndiena”. Aprīlī organizēs pozitīvo emociju šovu “POPIELA” (6.aprīlis), piedalīsies Orientēšanās sacensībās (31.marts), dalīsies pieredzē Sadraudzības pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolā (29. marts).

7. Apstiprinātais Priekules vidusskolas 2018.gada budžets

I. Tiesnese informē par apstiprināto 2018. gada budžetu. Prioritāte – I. Andersones kabineta remonts, kā arī atjaunotas sienas un grīda 5.-7.klašu garderobē.

Skapīšu iegāde sākumskolas garderobei plānota iekļaut nākamā gada budžetā.

                                           8.Dažādi jautājumi.

  • E. Gūža ierosina veikt aptauju par skolas formu ieviešanu 1.- 4.klasei.
  • I. Tiesnese informē, ka slimību gadījumos iespēju robežas tiks aizvietotas promesoša pedagoga vadītās stundas.
  • Skolas padomes sēdi ierosina organizēt maija beigās .

Sēde slēgta 18.30

Sēdi vadīja :                 Irina Tiesnese

Protokolētājs :            Mārtiņš Zaremba

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker