Eiropas Ekonomikas un Sociālās komitejas projekts

 

 

       

 

 

 

 

LVAF logo

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija 2015.gada 11.maijā apstiprināja Priekules vidusskolas sagatavoto projektu “Vides izglītības nometnes organizēšana Priekules novada bērniem un jauniešiem” (Nr. 1-08/201/2015). Projekts īstenots Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīniju "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātes „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)” ietvaros.

Projekta īstenošanai paredzētā summa sastāda EUR 4150, no kuras EUR 3735 finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds un EUR 415 ir pašvaldības līdzfinansējums.

Nometnes laikā tika sasniegts projekta mērķis- sniegt iespēju Priekules novada bērniem un jauniešiem organizēti pavadīt vasaras brīvlaika dienas vides izglītības diennakts nometnē, lai veicinātu izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivētu aktīvai darbībai vides aizsardzībā. Nometnē piedalījās 25 bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 16 gadiem no Priekules novada.

Nometnes laikā tās dalībnieki brauca ar laivām līdz Krūtes tiltam, tālāk ar velosipēdiem no Krūtes tilta līdz Mazgramzdas alejai un noslēgumā gāja pārgājienā pa dabas liegumu „RUŅUPES IELEJA”. Protams neizpalika arī gulēšana teltīs, putnu vērošana, bebru dambju izpēte, upes gultnes skenēšana, zivju nārsta vietu izzināšana, Priekules novada kultūras pieminekļu apzināšana un daudzas citas interesantas nodarbes.

Nometne noslēgusies 2015. gada 20. jūnijā, visiem dalībniekiem atgriežoties ar prieku un smaidu sejās par jautri pavadītām 3 dienām tuvāk pie dabas, iepazīstot to neformālā un nepiespiestā vidē.

Priekules vidusskolas direktore

IMG00552-20150618-0927

IMG00545-20150618-0901

 

 

Priekules vidusskolas piedalās ESF projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās grūtībām integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs” Nr. 2011/0031/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/073 šādās aktivitātēs:

 

1.                  Atbalsta personāla iesaistīšana

 

1.1. Psihologa un sociālā pedagoga amata ieviešana

 

1.2. Pedagoga palīga amata ieviešana

 

2.        Iekļaujošie izglītības un rehabilitācijas atbalsta pasākumi

 

2.1. Logopēda amata ieviešana

 

2.2. Koriģējošā vingrošana

 

2.3. Pagarinātās dienas grupas

 

2.4. Interešu pulciņi

 

2.5. Darba iemaņu celšana

 

2.6. Nometnes

 

2.7. Kultūrizglītības pasākumi

 

2.8. Mācību inventāra iegāde un noma

 

3.        Pedagogu pieredzes apmaiņa

 

4.        Projekta vadība

 

Vides izglītības nometnes organizēšana Priekules novada bērniem un jauniešiem

a

Projekts

Vides izglītības nometnes organizēšana Priekules novada bērniem un jauniešiem”

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija 2015.gada 11.maijā ir apstiprinājusi Priekules vidusskolas sagatavoto projektu “Vides izglītības nometnes organizēšana Priekules novada bērniem un jauniešiem” (Nr. 1-08/201/2015).

Projekts tiks īstenots Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīniju "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātes „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)” ietvaros.

Projekta mērķis ir sniegt iespēju Priekules novada bērniem un jauniešiem organizēti pavadīt vasaras brīvlaika dienas vides izglītības diennakts nometnē, lai veicinātu izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivētu aktīvai darbībai vides aizsardzībā. Nometne tiks organizēta no 2015.gada 18. līdz 20.jūnijam.

Plānotais nometnes dalībnieku skaits ir 25 personas vecumā no 6 līdz 16.gadiem.

Nometnes laikā paredzēts brauciens ar laivām līdz Krūtes tiltam, brauciens ar velosipēdiem no Krūtes tilta līdz Mazgramzdas alejai un pārgājiens pa dabas liegumu „RUŅUPES IELEJA”, kā arī gulēšana teltīs, putnu vērošana, bebru dambju izpēte, upes gultnes skenēšana, zivju nārsta vietu izzināšana, Priekules novada kultūras pieminekļu apzināšana un daudzas citas interesantas nodarbes.

Projekta īstenošanai paredzētā summa sastāda EUR 4150, no kuras EUR 3735 finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Priekules novada pašvaldības

domes priekšsēdētājas vietnieks

Ainars Cīrulis

04.06.2015.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker