Priekules vidusskola piedalās Erasmus+ programmas pamatdarbības NR.1 (KA1) skolu sektora projekta īstenošanā

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

 

erasmuslogo

 

Priekules vidusskola piedalās Erasmus+ programmas pamatdarbības NR.1 (KA1) skolu sektora projekta īstenošanā

līguma Nr. 2015-1-LV01-KA101-013146

Projekta ilgums: 12 mēneši


Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

 
Projekta mērķis: Papildināt divu Priekules vidusskolas skolotāju pasniegto mācību priekšmetu (bioloģija un angļu valoda) metodiku  ar jaunām skolēnu izglītības ilgtspējai nepieciešamu prasmju apguvei atbilstošām metodēm Erasmus+ ietvaros piedāvātajos kursos, lai  pilnveidotu Priekules vidusskolā apgūtās vispārējās patizglītības un vidējās izglītības kvalitāti, papildinot to ar izglītības ilgtspējas elementu.

Projektā piedalās Priekules vidusskolas skolotājas Zaiga Strelēviča un Airita Ešenvalde, kuras papildinās savu mācību priekšmetu pasniegšanas metodiku  Erasmus+ organizētajos kursos.

Angļu valodas skolotāja Maltas skolotāju izglītības organizācijas „ETI” piedāvātajā kursā „Methodology Revisited, Revitalised and Re-Energised” apgūs metodes, kas  palīdzēs sasaistīt skolēnu specifiskās zināšanas angļu valodā ar vispārīgām prasmēm mācīties darbībā un sasniegt personīgi nozīmīgus mērķus, izmantojot IKT.

Bioloģijas skolotāja Lielbritānijas vides izglītības organizācijas „Field Studies Council” (FSC) piedāvātajā kursā „The Outdoor Learning Series” apgūs jaunas un inovatīvas mācīšanās pieejas, kas ļaus noturēt skolēnu interesi līdz izvirzīto mācību mērķu sasniegšanai.

Sasniedzamais rezultāts: Bioloģijas skolotāja Airita Ešenvalde apgūs ārpusklases darba metodes bioloģijas mācīšanā, vietējas nozīmes eksperimentu sasaites ar pašam skolēnam un plašākai sabiedrībai nozīmīgiem cilvēka un vides attiecību problēmjautājumiem, efektīva komandas darba metodes zinātnisku pētījumu ietvaros, skolēnu zināšanu un prasmju izvērtējuma un monitoringa metodes.

Angļu valodas skolotāja Zaiga Strelēviča apgūs labāku izpratni par valodu mācīšanu un mācīšanos un paplašinās zināšanas, izmantojot dažādas praktiskas metodes, iemaņas, kā iepazīstināt skolēnus ar  jaunajām jomām un papildu metodiku, izmantojot eksperimentālās metodes, refleksijas par savām mācīšanas metodēm, pedagoģisko prasmju attīstību, izpratni par IKT izmantošanu klasē, kā tālāk attīstīt savas valodas prasmes

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker