Erasmus+ aktivitātes Priekules vidusskolā.

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

erasmuslogo

WhatsApp Image 2021-10-25 at 10.38.39

WhatsApp Image 2021-10-25 at 10.38.39 2

Erasmus+ aktivitātes Priekules vidusskolā.

Ņemot vērā Covid-19 situāciju Latvijā un Eiropā, kad nevarēja notikt mobilitāšu braucieni,

Priekules vidusskolas KA1 projekts Nr.2020-1-LV01-077207 tika pagarināts uz gadu. Tas 

ļauj skolotājiem doties projektā paredzētos mācību braucienos. Kā teicis Džonsons B (Jonson

B, 2014):”Lai mācītos skolēni, ir jāmācās pedagogiem, un tas ir vissvarīgākais, ko

pedagogi var darīt.”

No 18.-27. septembrim projekta koordinatore Z. Strelēviča piedalījās mācību mobilitātes

kursos UNLEASH YOUR CREATIVITY( Attīsti savu radošumu) Tenerifē, kurā gūtas

vērtīgas atziņas:

 Radošums tiek uzskatīts par vienu no galvenajām cilvēka vērtībām. Tā ir mūsdienu nākotnes

prasme.

 Kā skolotāji, mēs varam piedāvāt skolēniem vairāk, ja mūsu radošums ir tendēts uz

patīkamu, interesantu klases atmosfēru, tas palīdz ar idejām ne vien gatavojoties stundām, bet

arī risinot kādu jautājumu, lai tiktu galā ar problēmām.

Radošums ir prasme, ko var iemācīties, attīstīt un pielietot.

Mobilitātes kurss tika veidots, lai gūtu ieskatu, kas ir radoša pieeja, kā tā darbojas. Tika

iegūtas idejas, kā atsvaidzināt skolotāja ikdienas rutīnu. Kursa mērķis-piedāvāt dalībniekiem

metodes un idejas, kā darba vidi padarīt interesantāku un daudzveidīgāku.

Grupā darbojās 8 skolotāji no 5 Eiropas valstīm. Katrs prezentēja savu valsti, skolu. Kursu

noslēguma darbs-mācību stundas prezentācija, izmantojot iegūtās zināšanas. Z. Strelēviča

sagatavoja stundu 10. klasei par tēmu-KO MUMS NOZĪMĒ PAGATNE un saņēma atzinīgu

novērtējumu. Gala rezultāts- sertifikāts par sekmīgu kursu absolvēšanu.

Nodarbības vadīja skolotājs ar izteikti radošu pieeju-mācījāmies gan muzejā, gan okeāna

krastā, sēžot uz mola, gan vienkārši brīvā dabā. Ieguvums ir neatsverams. Pēc mācībām tika

organizētas ekskursijas uz Botānisko dārzu, pa Santa Krūzu , uz melno smilšu pludmali,

tuvējām pilsētām, lai iepazītos ar fantastisko dabu, kultūru. Cilvēki Tenerifē ir apzinīgi-

maskas jāvalkā telpās, ienākot jādezinficē rokas. Uz ielas var nevilkt maskas, bet visi,

neskatoties uz vasarīgo laiku(+28-+30grādi), lieto maskas. Ne kāds protestē, ne skaļi

uzvedas-gandrīz visi ir vakcinējušies. Maskas lieto skolās gan mazi, gan lieli.

 No 8.-17. oktobrim Erasmus+ Strukturētos kursos ar mērķi apmeklēt skolas Reikjavikā,

Islandē piedalījās A. Esenvalde un Z. Strelēviča. Abas skolotājas ir sajūsminātas gan par

redzēto, piedzīvoto šai fantastiskajā zemē, gan par iespēju komunicēt ar Eiropas valstu

skolotājiem, iepazīt kultūru, izglītības sistēmu. Kursu programma piedāvāja lekcijas par

Islandes ģeogrāfiju, vēsturi, kultūras mantojumu, izglītību. Mobilitātē piedalījās 109

dalībnieki no 19 valstīm+1(Islande). Lekcijas notika lielā zālē visiem kopā,skolu vizītēs

skolotāji tika sadalīti grupās, arī mācību ekskursijās devās pa grupām.

A.Esenvalde un Z. Strelēviča, apmeklējot skolas, piedalījās attiecīgo mācību priekšmetu

stundās. Skolēni Islandē nekārto valsts eksāmenus, lai tiktu pasargāti no lieka stresa gan viņi,

gan skolotāji. Skolēni netiek īpaši kontrolēti, jo pastāv uzskats, ka kontrole un stingra

disciplīna mazina radošumu, vēlmi iesaistīties un darboties. Skolotāji saprotoši izturas pret

mobilo telefonu lietošanu, jo tā ir dzīve. Protams, viņi tic, ka tas, ko skolēni skatās ierīcēs,

tiek darīts saprātīgi. Skolotāja amats tiek augstu novērtēts. Kā teica vienas skolas direktore:

“Mēs visādā veida aizsargājam savus skolotājus, jo viņi ir vislabākie.” Savā darbā skolotāji

izmanto dažādas metodes, mācību līdzekļus. Tika dota iespēja aprunāties ar skolotājiem,

skolēniem, lai dalītos ar savu pieredzi un uzzinātu viņu viedokli par izglītību. Jāteic, ka

skolēni ar lielu cieņu izturas pret skolotājiem, respektē.

Abas Priekules vidusskolas skolotājas guva neatsveramu pieredzi, piedaloties gan Tenerifes,

gan Reikjavikas Erasmus+ mobilitātēs un atkārtoti aicina kolēģus piebiedroties.

Priekšnoteikumi-vēlme mācīties, komunicēt ar citu valstu kolēģiem, dalīties ar

pozitīvo pieredzi, iegūt partnerus turpmākiem projektiem un- angļu valodas zināšanas.

                                                                               Z. Strelēviča, Erasmus+ koordinatore.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker