Karjeras atbalsta pasākums "Esi sportisks"

Nāc ēnot!

enudiena

Karjeras projekta pasākums - Atrunas vai panākumi

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 20. novembrī  9.-12. klašu skolēni piedalījās pasākumā “Atrunas vai panākumi”, kurš notika  Priekules vidusskolā, izaugsmes trenera vadībā. Viņu vadībā jaunieši  pārrunāja nepieciešamās cilvēkprasmes veiksmīgai karjeras attīstībai un panākumu gūšanai. Ar metodikas “Karjeras māja” palīdzību, skolēni guva zināšanas un pilnveidoja izpratni diskutējot par tēmu -  Ko nozīmē un ietver  karjera, un kas jāzina, lai karjeras izvēle būtu pietuvināta katra indivīda personībai. Ar interaktīvas metodikas – “Atrunas vai panākumi” palīdzību jaunieši  izzināja sevi, apguva komunikācijas prasmes, sekmēja emocionālās inteliģences attīstību, attīstīja sadarbības prasmes, pilnveidoja analītiskās prasmes, rosināja vēlmi uzņemties atbildību par savu dzīvi. Nodarbības laikā grupās tika noskaidroti pamatprincipi - Kāpēc labi cilvēki zaudē vai cieš neveiksmi? Kāpēc ir tik grūti pieņemt sev pareizo lēmumu? 10.-12.klašu skolēniem nodarbības laikā tika piedāvāts komunikācijas treniņš “Augļu tirgus”, kurā jaunieši iesaistījās ar lielu interesi.

Pasākumā noslēgumā bija novērtēšanas darbs un atgriezeniskā saite par paveikto.

Pedagogs karjeras konsultants 

Liene Sokolovska

Karjeras nedēļa

priekule-ppt-1

“Veidosim Latviju skaistāku!”

“Veidosim Latviju skaistāku!”

8.  martā 9. -11. klašu izglītojamie tikās  ar tūrisma vadības speciālistu Baibu Ābelnieci. Pasākumā laikā jauniešus iepazīstināja ar darba tirgū pieprasītajām profesijām tūrisma jomā. Tika sniegts ieskats  par mārketinga trikiem, kurus pielieto, tūristu piesaistīšanai (jo ceļošana cilvēkus dara laimīgus). Pasākuma laikā tika  diskutēts  par tēmām - kur pirkst savus ceļojumus,  tūrisma maršrutu plānošana, vadīšana un sava  biznesa radīšana.

        Pasākuma otrajā daļā Baiba iepazīstināja skolēnus ar mārketingu- mazo biznesu sociālajos tīklos. Uzņēmēja ikdienu un izaicinājumiem. Deva izpratni par karjeras izvēles nozīmi, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu.

 Pasākums tika rīkots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Liene Sokolovska

Pedagogs  karjeras konsultants

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker