Es – savas karjeras veidotājs

proj bild

Es – savas karjeras veidotājs

2. martā 5. – 9. klašu izglītojamiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras atbalsta nodarbības, kuras vadīja biedrības „Radošuma pils” personīgās izaugsmes treneri.

Katrai klašu grupai tika izmantoti attiecīgajam vecumposmam atbilstošs pielāgots materiāls, kā arī mācīšanās un pašizziņas metodes. Pamatā tika izmantotas spēļu, radošās domāšanas, koučinga spēcīgo jautājumu, vizualizācijas, drāmas elementu un sadarbības grupā metodes. Šo daudzveidīgo interaktīvo metožu pielietošanas mērķis bija sniegt skolēniem priekšstatu, kā pašiem plānot savu karjeru un tās izaugsmi. Izglītojamiem bija arī iespēja iepazīt personīgās izaugsmes trenera profesiju.

 

„Mans draugs Robots”

es logo karjera

„Mans draugs Robots”

21. un 22. martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums „Mans draugs Robots”.

     Robotikas nodarbībās Priekules vidusskolas 1. – 4. klašu izglītojamie tika iepazīstināti arprogrammētāja profesiju, inženierzinātnēm, robotiku, bija iespēja veidot un vadīt robotus, uzzināt par robotu pielietojumu uzņēmumos.Izglītojamie tika sadalīti sešās grupās. Dienā notika nodarbības trīs grupām, katra nodarbība 90 minūtes. Robotu veidi ir pielāgoti atbilstoši izglītojamo vecumam. Nodarbības beigās bija Robotu šovs ar papildus ar paskaidrojumiem, kā šādi roboti saistīti ar reālajām ražošanas līnijām.Visus robotus bērni varēja mēģināt vadīt, izveidot vienkāršas programmas.

Esi vesels, būsi veiksmīgs

es logo karjera

Esi vesels, būsi veiksmīgs

   20. oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “Esi vesels, būsi veiksmīgs”.

     Lekcijas – diskusijas laikā skolēni iepazinās ar ārsta pediatra profesiju, darba prasībām, uzzināja par ārsta personisko pieredzi karjeras izvēlē, uzzināja par profesijas apguves iespējām. Pēc lekcijas izglītojamie piedalījās nodarbībā “Tas, ko tu gribētu zināt par sevi”. Nodarbību laikā, izpētot piedāvātos materiālus un diskutējot gan savā starpā, gan ar ārstu, skolēni rada iespēju uzzināt par vecumposmam saistošām pārmaiņām ķermenī un to ietekmi uz mācību darbu, savstarpējām attiecībām, kā arī guva izpratni par veselības nozīmi karjeras veidošanā.

Kajeras attīstības atbalsta pasākums "Vēlos studēt"

proj bild

ES projektaNr.8.3.5.0/16/I/001"Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 17. oktobrī 12. klases izglītojamie devās uz Jelgavu. Mācību ekskursijas sākumā divpadsmitie apmeklēja Jelgavas Biznesa parku, kurā iepazinās ar bijušajiem un esošajiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības iespējām Jelgavā. Pēc tam tika iepazīta “Karameļu darbnīca”. Šajā uzņēmumā izglītojamie varēja uzklausīt un iztaujāt darbiniekus par karameļu biznesa izveidi, kā arī vērot un paši iesaistīties karameļu tapšanas procesā.

         Tālāk ekskuranti devās uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Augstskolā izglītojamie uzzināja par dažādajām mācību programmām, tuvāk iepazinās ar Meža fakultāti, mēģināja sajust augstskolas ritmu. Dienas veikumu noslēdza nodarbība, kurā varēja uzzināt par darba devēja prasībām darba ņēmējam un darba lapās izpildīt gides sagatavotos uzdevumus par uzņēmējdarbību un izglītības iespējām Jelgavā.

         Pēc pašu izglītojamo domām, Jelgavā pavadītā diena bijusi ļoti vērtīga ar jaunām zināšanām par Jelgavas uzņēmumiem, ļoti iedvesmojis veiksmes stāsts par karameļu biznesu un klātienes iepazīšanās ar augstskolu. Par jauko ekskursiju divpadsmitie saka Paldies! gidei Inai Jurģei.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Ceļā uz mērķi''

proj bild

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Priekules vidusskolā

„Ceļā uz mērķi”

2017. gada 2. novembrī plkst. 13:00

skolas zālē

6.-12. klašu skolēniem

Tikšanās ar dziesminieku Kārli Kazāku.

Tikšanās laikā izglītojamie varēja uzklausīt mūziķa veiksmes stāstu, viņa personisko pieredzi,   iesaistītījās diskusijā par radošas profesijas plusiem un mīnusiem, skatuves pieredzi, profesijas apgūšanas iespējām, karjeras izaugsmes iespējām. Pasākuma laikā varēja gūt atziņas, ka ne vienmēr pietiek tikai ar vienas profesijas apguvi, ka slava un atpazīstamība, tava darba novērtējums, neatnāk tāpat vien. Diskusijas noslēgumā bija nodarbība “Atpazīsti dialektu”, kuras mērķis bija likt padomāt katram par savu dzimto vietu, tās cienīšanu. Nodarbības beigās bija iespēja kopīgi sadziedāties ar mūziķi.

kazaks

 

 

 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker