Mācību ekskursija Ādažos

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 22. oktobrī tika organizēts pasākums “Izvēlies vietējo!”, un 1. - 2.klase devās uz kartupeļu pārstrādes uzņēmumu Ādažos. Mācību ekskursijas laikā skolēni guva plašu informāciju par kartupeļu pārstrādes ražotnes procesu, darba vidi un ikdienu tajā. Iepazinās ar profesijām uzņēmumā: agronoms, ražošanas meistars, pārtikas tehnologs, kvalitātes speciālists, pārdošanas vadītājs, menedžeris un grāmatvedis u.c. un uzzināja par profesiju apgūšanas iespējām. Noskaidroja kādas prasmes, zināšanas, iemaņas un rakstura īpašības ir nepieciešamas darba veikšanai, lai strādātu kartupeļu pārstrādes uzņēmumā “Ādažu čipši”. Lai izprastu pagatavošanas procesu no kartupeļiem līdz uzkodām, skolēniem bija iespēja pagatavot čipšus ar pašu izvēlētajām garšām.

                                                                                 Liene Sokolovska

Pedagogs karjeras konsultants

Profesiju karuselis 2018.g 30.maijā

es logo karjera    

30. maijā sākumskolnieki devās mācību ekskursijā pa Priekules uzņēmumiem un iestādēm. Izglītojamie tika sadalīti grupās un katra grupa noteiktā kārtībā apmeklēja dārzniecību „Astilbe”, kultūras namu, autoservisu un veikalu „Kvanta”, kurpniekdarbnīcu, lauksaimniecības konsultanti pilsētas domē, bibliotēku, pastu, ciemojās pie audējas Rokdarbnīcā. Katrā no darba vietām izglītojamie varēja iepazīties ar darba vidi un profesijām: dārznieks, kultūras iestādes vadītājs, automehāniķis, pārdevējs, kurpnieks, audējs, konsultants, bibliotekārs, pasta operators, pastnieks. Labākai profesijas iepazīšanai pie dārznieka, l/s konsultantes un audējas izglītojamie varēja izpildīt uzdevumus vai atminēt uzdotos jautājumus un saņemt balviņas. Paldies visiem atsaucīgajiem darba devējiem un izturīgajiem ceļotājiem!

Ilze Krugale.

Izdejojam pavasari

es logo karjera

Izdejojam pavasari

15. maijā skolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums „Izdejojam pavasari”. Karjeras atbalsta pasākuma laikā izglītojamie iepazinās Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Spārni” hip-hop deju studijas “Red Lions” vadītāju Jūliju Titovu, kura pastāstīja par deju skolotāja, horeogrāfa, sporta trenera profesijām, profesijās nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, deva ieskatu par profesiju apguves iespējām, dalījās ar savu personisko pieredzi karjeras veidošanā.

     Karjeras atbalsta pasākuma laikā izglītojamie darbojās grupās un, labākai profesiju iepazīšanai, tika organizētas nodarbības, kuru laikā varēja apgūt pareizas iesildīšanās prasmes pirms kustību aktivitātēm, hip-hop dejas pamatsoļus un izveidot savu dejas kompozīciju.

Es pats

proj bild

Es pats

28. un 29. martā 10. – 12. klašu izglītojamiem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta nodarbības. Projekta „Dari Latvijai” personiskās izaugsmes treneres Ingas Bites vadībā izglītojamie veica savas personības izpēti, pielietojot atbilstošas metodikas. Izglītojamie mācījās pilnveidot saskarsmes prasmes un noteikt savas vēlmes, mērķus un uzdevumus dzīvē, noteikt savu atbilstību profesionālajai ievirzei un citas karjeras vadības prasmes. Pasākuma noslēgumā tiks veikts katra izglītojamā personības izpētes apkopojums mērķtiecīgai karjeras izvēlei.

„Mākslinieka kurpēs”

proj bild

„Mākslinieka kurpēs”

9. martā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika 1. – 4. klašu izglītojamo tikšanās ar cirka studijas „Beztemata” māksliniekiem. Pasākuma ievaddaļā cirka mākslinieki iepazīstināja ar cirka profesijām, notika paraugdemonstrējumi akrobātikā, triku meistarībā, žonglēšanā, iesaistot priekšnesumos arī skolēnus. Turpinājumā izglītojamie pēc izvēles sadalījās grupās pie cirka māksliniekiem un, mainoties pa nodarbībām, izmēģināja savas spējas žonglēšanā, akrobātikā, triku demonstrēšanā un spēka vingrinājumos. Izglītojamie varēja sev izgatavot burvju triku atribūtu – burvju maciņu un iemācīties trika izpildi.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker