Es – savas karjeras veidotājs

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

proj bild

Es – savas karjeras veidotājs

2. martā 5. – 9. klašu izglītojamiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras atbalsta nodarbības, kuras vadīja biedrības „Radošuma pils” personīgās izaugsmes treneri.

Katrai klašu grupai tika izmantoti attiecīgajam vecumposmam atbilstošs pielāgots materiāls, kā arī mācīšanās un pašizziņas metodes. Pamatā tika izmantotas spēļu, radošās domāšanas, koučinga spēcīgo jautājumu, vizualizācijas, drāmas elementu un sadarbības grupā metodes. Šo daudzveidīgo interaktīvo metožu pielietošanas mērķis bija sniegt skolēniem priekšstatu, kā pašiem plānot savu karjeru un tās izaugsmi. Izglītojamiem bija arī iespēja iepazīt personīgās izaugsmes trenera profesiju.