Tikšanās ar radio žurnālistu un augstskolas Turība pasniedzēju Ansi Bogustovu

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 28. martā Priekules vidusskolas telpās novada skolu
 8.-12.klašu audzēkņiem notika
tikšanās ar radio žurnālistu un augstskolas Turība pasniedzēju Ansi Bogustovu.
Nodarbībās skolēniem A. Bogustovs stāstīja par
žurnālista profesiju, karjeras veidošanu, nepieciešamajām prasmēm
darba tirgū, brīvprātīgo darbu. Vadīja nodarbību vidusskolēniem
 "Es - darba ņēmējs".