Nolietoto elektropreču vākšanas akcija „Štepseles ceļojums”

Nolietoto elektropreču vākšanas akcija „Štepseles ceļojums” 2016 (15. februāris- 15. aprīlis)
Mazās elektropreces tiek atnestas uz skolu vienu reizi nedēļā. Pirmdienas rītā no plkst. 8: 15 līdz. plkst. 10: 00.
Datumi: 7. martā 21. martā 4. aprīlis 11. aprīlis
Lielās elektropreces vecāki atved uz internātu: 22. martā, 29. martā, 5. aprīlī, 12. aprīlī no plkst. 17:00 līdz 18:00.
Ziņas par elektroprecēm, ko paši nevar atvest jānodod klašu audzinātājiem.
23. martā un 30. martā pēc plkst. 13: 00 brauks pakaļ lielām elektroprecēm.

Skolotāja Sandra Grosberga

Endijs Erbe izcīna pirmo vietu čempionātā novusā

lr jaunatnes cempionats vaidav 14

 

LEPOJAMIES!
 27.februārī Kocēnu novada Vaidavā norisinājās Latvijas Jaunatnes čempionāts novusā, kurā ar labiem panākumiem startēja mūsu novada jaunie novusisti. Kadetu grupā – 2002.gadā dzimušie un jaunāki - 38.dalībnieku konkurencē 1.vietu izcīnīja Endijs Erbe, bet 2.vietā - Daniels Rašmanis.

Atzīstami cīnījās Roberts Roga, kurš, pirmo reizi piedaloties šāda līmeņa sacensībās, ieguva 30.vietu. Vecākajā grupā 27.vietu izcīnīja Jānis Šēlis.

Arturs Zīlītis

 

 

Ēnu dienas 2016

ĒNU DIENA 2016

 

enu-diena-2016

 Foto no saeimas arhiva

Ēnu diena 2016.gadā norisinājās 10.februārī

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Priekules vidusskolā šogad 30 jaunieši no 8.,10.,11.un 12.klases piedalījās Ēnu dienas pasākumā.

Tika ēnoti policisti, būvnieki, kultūras darba organizators,Swedbank klientu apkalpošanas konsultante, jaunatnes darbinieks, Nacionālie bruņotie spēki, ķirurgs, speciālās izglītības skolotāja, biznesa psihologs, advokāts, friziere; darbs bērnu dārzā, Veizāna deju studijā, Ghetto Games.

3 jaunieši no 11. un 12.kl. Ēnoja Saeimas deputātu, juristu un politiķi Gaidi Bērziņu.Dienas gaitā jaunieši piedalījās Saeimas Juridiskās komisijas sēdē.Papildus apmeklēja Tieslietu ministriju, iepazinās ar ministrijas darbu un tikās ar ministrijas amatpersonām.

Jāatzīmē, ka jauniešiem bija pozitīvi iespaidi par šo dienu un arī Ēnu devēju atsauksmes un rekomendācijas bija vērā ņemamas savas nākotnes veidošanai.

Arī Priekules vsk.skolotājām G. Kuzminai un A. Rukutei bija “ēnas”-jaunieši ēnoja skolotāja profesiju.

Paldies Priekules novada pašvaldībai un Gramzdas pārvaldes vadītājam Dzintaram Kudumam par atsaucību, atbalstu un sadarbību!

Noteikti var piekrist teicienam, ka rītdienu veido šodienas lēmumi.

 

Agita Rukute

Priekules vsk. skolotāja

 

Ar EESK pārstāves viesošanos Priekules vidusskolā 23. februārī sākas gatavošanās Eiropas jauniešu debatēm

Latvijas skolēni paudīs viedokli par migrāciju Eiropā

Ar EESK pārstāves viesošanos Priekules vidusskolā 23. februārī sākas gatavošanās Eiropas jauniešu debatēm

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) locekle Gunta Anča 23. februārī dosies uz Priekules vidusskolu, lai sagatavotu skolēnu delegāciju dalībai Eiropas jauniešu debatēs “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, kas notiks 2016. gada 17.–19. martā Briselē.

Gatavojoties šim pasākumam, kura uzmanības centrā šogad būs migrācija Eiropā, G. Anča tiksies ar 12.klases skolēniem, kā izraudzītajiem trim pretendentiem, kas dosies uz Briseli. Viņa iepazīstinās ar EESK darbību un šo institūiju, kā iespēju ikvienam Eiropas pilsonim iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā. Pasākumā Briselē piedalīsies skolēni no visas Eiropas, un viņu uzdevums būs piedāvāt konkrētus aktivitātes skolās, klubos u. c., ar kurām veicināt gados jaunu migrantu efektīvu integrāciju Eiropas sabiedrībā.

No vairāk nekā 400 pieteikumiem, kas iesniegti no 28 ES dalībvalstīm un pirmo reizi arī no 5 kandidātvalstīm (Albānijas, Turcijas, Melnkalnes, Serbijas un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas), ir izraudzītas trīsdesmit trīs skolas. No Latvijas tā ir Priekules vidusskola. EESK šo pasākumu rīko jau septīto gadu pēc kārtas, lai nodrošinātu, ka ES politikas veidošanā tiek ņemtas vērā jauniešu domas, pieredze un idejas.

Savā pieteikumā Priekules vidusskola paskaidroja, kāpēc tā vēlas piedalīties šajā pasākumā: “Migrantu integrācijā ir jāiegulda ievērojamas pūles, lai vairotu izpratni, mainītu kultūras modeļus un veicinātu īstu daudzveidības modeli, kurā atsevišķiem indivīdiem vairs nav noteikti jāpieder kādai etniskajai kopienai, lai varētu aizstāvēt savas tiesības. Vidē, kurā ir atzītas vairākas identitātes, mazināsies kultūras komponenta nozīme un debates par integrāciju vairs nekoncentrēsies uz kultūras sašķeltību. Šajā pēcintegrācijas realitātē gados jauni migranti un migranti vispār tiks uzskatīti vienkārši par indivīdiem.”

Gunta Anča, kas proaktīvi aizstāv cilvēku ar invaliditāti tiesības, ir EESK locekle kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2004. gadā. Kopš 2002. gada viņa vada Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju SUSTENTO, kopš 2005. gada ir Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma valdes locekle un kopš 2014.gada šīs organizācijas vice-prezidente. G. Anča ir aktīvi darbojusies arī dzimumu līdztiesības veicināšanas jomā un kopš 2006. gada ir Eiropas Sieviešu lobija valdes locekle.

Lai apmainītos ar idejām un informāciju, Latvijas skolēni ar Facebook vai Twitter starpniecību jau tagad var sazināties ar skolēniem no pārējām skolām, kuras piedalīsies pasākumā.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar

Daniela Marangoni, EESK preses sekretāri

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālr.: +32 2 546 8422

vai

Guntu Anču, EESK Latvijas pārstāvi
E-pasts: 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālr.: +371 29411488

_______________________________________________________________________________

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja nodrošina organizētas pilsoniskās sabiedrības dažādu ekonomisko un sociālo aprindu pārstāvību. Komiteja ir institucionāla konsultatīva iestāde, kas izveidota ar 1957. gada Romas Līgumu. Tās padomdevējas funkcijas dod iespēju Komitejas locekļiem, tātad arī viņu pārstāvētajām organizācijām, piedalīties ES lēmumu pieņemšanas procesā. Komitejā ir 350 locekļi no visas Eiropas Savienības, un viņus ieceļ Eiropas Savienības Padome.

Radošās darbnīcas vidusskolēniem par klimata pārmaiņām

 Bildes no pasakuma šeit

25. janvārī  Priekules  vidusskolā visas mācību dienas garumā notika tehniski radošās darbnīcas vidusskolēniem par klimata pārmaiņām. Skolēni piedalījās pavisam trīs īpaši izstrādātās un sagatavotās tehniski radošajās darbnīcās, kas detalizēti iepazīstina un izskaidro, kas ir klimata pārmaiņas un ar tām saistītie problēmjautājumi un risinājumi. Darbnīcas norisinājās Vislatvijas tūres ietvaros, kas ilgs līdz pat nākamā gada pavasarim, informē SIA “Aspired” projektu speciāliste Ineta Viļumate.

Pirmajā tehniski radošajā darbnīcā Priekules skolēni uzzināja  par klimata pārmaiņu iemesliem un sekām, kas šobrīd skar gandrīz visus Latvijas un pasaules iedzīvotājus. Otrā darbnīca tika veltīta risinājumiem, kas palīdz samazināt CO2 izmešu apjomus, tādējādi mazinot arī globālo sasilšanu, kas rada klimata pārmaiņas. Savukārt, trešajā darbnīcā skolēniem bija iespēja dziļāk izprast dažādus pasākumus, lai pielāgotos negatīvajām klimata pārmaiņu sekām. Tehniski radošo darbnīcu dalībnieki un pedagogi iegūs arī īpaši izstrādātu informatīvu bukletu jauniešiem par klimata pārmaiņām.

Vairāk par tehniski radošajām darbnīcām stāsta projekta vadītāja Ginta Grīnberga: „Visas darbnīcas ir starpdisciplināras, proti, vidusskolēniem ir iespēja izmantot arī citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas, piemēram, algebrā, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā. Darbnīcās īsam teorētiskam stāstījumam seko praktiska darbošanās, uzdevumu risināšana, eksperimentu un mērījumu veikšana, novērojumi, analizēšana un secinājumu izdarīšana. Jāatzīmē, ka visas darbnīcas ir balstītas reālos starptautiskos pētījumos un statistikas datos, tādējādi maksimāli tuvinot gan aktivitātes, gan to rezultātus reālajai situācijai klimata pārmaiņu jomā Latvijā un pasaulē”.

Tehniski radošās darbnīcas notiks pavisam 70 skolās visos piecos Latvijas reģionos. Darbnīcās caur praktisku darbošanos un spēļu spēlēšanu par klimata pārmaiņām vairāk uzzinās 4000 Latvijas vidusskolēnu. Darbnīcas izstrādājis un ieviesis uzņēmums SIA „Aspired”, kas tehniski radošo darbnīcu tirgū Latvijā un ārpus tās darbojas jau 3 gadus.

Tehniski radošo darbnīcu tūre tiek realizēt projekta „Zaļā misija: klimats” ietvaros, kura mērķis ir, palielinot projektā iesaistīto partneru zināšanas un kapacitāti, pārņemot ārvalstu pieredzi, kā arī integrējot un izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, izglītot, informēt un veicināt Latvijas vidusskolēnu, dabaszinātņu pedagogu, Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu, Latvijas izglītības pārvalžu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, lai veicinātu to iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu, kuri ir saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, īstenošanā.
    
Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros un to plānots pabeigt līdz 2016.gada 30.aprīlim. Projekta kopējās izmaksas ir 189 403,00 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 166 035,00 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 23 368,00,00 EUR.

(www.rekurzeme.lv)

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker