UNESCO nedēļa 10.-18.oktobris

Priekules vidusskolas

MK Cilvēks un sabiedrība

atbalsta un organizē Priekules vidusskolā

UNESCO nedēļa 2016

(10.–16. oktobrī visā Latvijā)

Pirms 25 gadiem, 1991. gada 14. oktobrī, oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs. Ar šo svinīgo brīdi Latvija tika uzņemta lielajā pasaules valstu saimē, kas apvienojušās pēc Otrā pasaules kara, lai pasaulē veicinātu miera kultūru, rosinātu sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, dotu ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicinātu ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju palīdzību.


Šogad UNESCO nedēļa Latvijā norisināsies no 10.-16. oktobrim, kuras pamata tēma ir Latvijas cildināšana pasaulē.

Katru gadu UNESCO LNK aicina atzīmēt Latvijas pievienošanos UNESCO, informējot par organizācijas aktualitātēm, par valsts ieguvumiem un sasniegumiem, kā arī iesaistot sabiedrību dažādās tematiskās akcijās un aktivitātēs. UNESCO nedēļas mērķi ir aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, izcelt vērtības un veicināt to izkopšanu ikdienā, informēt par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, skaidrot UNESCO ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, kā arī sniegt informāciju par jau paveikto Latvijas 25 dalības gados UNESCO. UNESCO nedēļa ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.


http://www.unesco.lv/lv/unesco-nedela-2016/unesco-nedela-2016-1/

3.10.2016. MK vadītāja Agita Rukute

Labo darbu nedēļa

Priekules vidusskolas

MK CILVĒKS UN SABIEDRĪBA

aicina klases , skolotājus, audzinātājus ..ikvienu atbalstīt

LABO DARBU NEDĒĻU

NO 17. LĪDZ 23. OKTOBRIM!

Labo darbu nedēļas” laikā aicinām sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrībai un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā.

Ar “Labo darbu nedēļu” vēlamies mudināt ikvienu labiem darbiem, parādīt, cik viegla, patīkama un aizraujoša var būt palīdzības sniegšana un cik tā ir nozīmīga.

Mēs visi zinām, ka Latvijā ir ļoti atsaucīgi cilvēki, kas, uzzinot par nepieciešamību palīdzēt, ilgi nešaubās. Šīs nedēļas laikā vēlamies aktualizēt palīdzību, kuras sniegšana iespējama bez lieliem naudas līdzekļiem. Tas var būt elementārākais darbs, pašsaprotama lieta – palīdzēt kādam vecam cilvēkam aiznest pirkumus, pabarot sētas kaķi, palīdzēt kādai kaimiņos dzīvojošai trūcīgai ģimenei, dāvinot mantas, kas jums vairs nav vajadzīgas, sakopt savas skolas pagalmu, doties kopā ar klasi vai ģimeni uz dzīvnieku patversmi, vai viesos pie vecajiem ļaudīm pansionātā, nodot asinis, vākt makulatūru vai ozolzīles dzīvniekiem. Tas no mums neprasa daudz, bet sniedz būtisku atbalstu kādam citam.

Labo darbu nedēļā” mudinām pašiem palūkoties apkārt un ieraudzīt tos, kuriem nepieciešama palīdzība un sniegt to. Kad labais darbs veikts, aicinām pastāstīt par to citiem, kā labās prakses piemēru un iedvesmas avotu.

Akcijas dziļākā jēga un būtība ir mudināt cilvēkus darīt labas lietas ne tikai Ziemassvētkos vai “Labo darbu nedēļā”, bet arī ikdienā. Vienreiz izdarot kaut ko labu, Tu saproti, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultu prieku - gan Tev pašam, gan tam, kuram palīdzēts!

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Iedvesmojies! Šeit apskatāmi pagājušajā gadā reģistrētie labie darbi:http://labodarbunedela.palidzesim.lv/paveikto-darbu-arhivs

 

Labo darbu nedēļa 2016” ievada gatavošanos Latvijas valsts simtgadei un tiek organizēta sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju.

Mēs jau aktīvi piedalījāmies pagājušajā gadā un varam arī šogad!

Savus darbus, foto var reģistrēt individuāli vai arī varu palīdzēt!

7.09.2016. Ar cieņu Agita Rukute

Meža dienas 2016.

 

Priekules vidusskolā 2016. gada 19. septembrī Latvijas Pašvaldību savienības 2016. gada projekta „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI” ietvaros norisinājās pasākums ”Meža dienas 2016”.  Projekta moto: „Kopā nākotnes mežam!”.

Pasākums iesākās ar dabas takas atklāšanu parkā pie „Zaļās klases”. Līdz 19. septembrim skolēni varēja vākt un nest dabas materiālus (zīles, čiekurus, kastaņus, akmeņus, koka mizas utt.), lai aizpildītu taku. Direktore savā uzrunā aicināja skolēnus būt aktīviem un turpināt nest dabas materiālus. Pēc tam dalībniekiem bija iespēja noklausīties uzaicināto speciālistu lekcijas par tēmu „Mežs”. 1. – 5. klašu skolēni klausījās Priekules pilsētas dārznieces E. Valdmanes stāstus par Latvijas mežos sastopamiem kokiem. 6.- 8. klašu skolēni dzirdēja A. Džeriņa stāstījumu par mežu. Un uzaicinātais lektors J. Šuba no Liepājas Universitātes 9. – 12. klašu skolēniem stāstīja par meža dzīvniekiem.

Pasākuma galvenā daļa bija, kurā katrai klasei bija jāsagatavo konkrēts uzdevums par tēmu „Mežs”. Sākumskolas skolēni bija sagatavojuši latviešu tautasdziesmas, mīklas un ticējumus par mežu un dzīvo dabu, muzikālu priekšnesumu un prezentāciju par mūsu planētas neparastiem mežiem. Pamatskolas un vidusskolas skolēni bija sagatavojuši interesantus video par piesārņojumu mežā, Priekules ģimeņu dārzu, mīklas par mežu, muzikālu priekšnesumu.

Paldies visiem par piedalīšanos un līdzdarbošanos!

Direktores vietniece izglītības jomā

Sanita Pāvila

Zinību konkurss "Dzīvnieku pasaule"

IMG-20160519-WA0002

11.maijā 2.klases skolēni Anna, Selīna, Kristaps, Marats,  piedalījās Liepājas pilsētas 2.klašu skolēnu dabas zinību konkursā "Dzīvnieku pasaule".

Konkursā prezentēja savas skolas komandu un piedalījās dažādu uzdevumu veikšanā, kurus bija sagatavojuši konkursa organizētāji Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinatņu fakultātes mācībspēki un Pedagoģijas fakultātes studenti.

Skolēni padziļināja savas zināšanas dabas zinībās, attīstija savas patstāvīgās prasmes radoši darbojoties, veicināja izziņas intereses.

2.klases skolotāja Marika Šeflere

Gūstam panākumus K.Valdemāra 190. jubilejai veltītajā konkursā

11.martā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) latviešu valodas un vēstures skolotāju profesionālās kompetences pilnveides semināra ietvaros notika jaunlatvieša K.Valdemāra 190. jubilejaiveltītā pārspriedumu, literāro un pētniecisko darbu konkursa noslēguma pasākums, kurā tika sveikti konkursa dalībnieki un viņu skolotāji. Konkursu organizēja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un UNESCO Latvijas Nacionālā komisiju (LNK), Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību.

Konkurss noritēja vienā vecuma grupā (10.–12. klase vai 1.-4.kurss profesionālās izglītības iestādēs). Konkursā piedalījās 168 skolēni no 33 Latvijas skolām un 1 Lietuvas skolas – KTTT sadarbības skolas – Klaipēdas Tūrisma skolas. Kopā konkursam tika iesniegti 114 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 57 pārspriedumi un 3 pētnieciskie darbi. Vairāk nekā 10 konkursanti savus darbus bija papildinājuši ar radošajiem pielikumiem: zīmējumiem, video, fotogrāfijām u.tml. Ogre, Daugavpils, Rēzekne, Skrīveri, Priekule, Aknīste, Kuldīga, Bulduri, Salaspils, Pļaviņas, Viļāni, Rīga, Klaipēda u.c.– no šīm vietām nāk konkursa darbu autori. Jauniešiem no piedāvātajiem literāro darbu tematiem īpaši tuvi bijuši divi: „Mana mīļākā vieta pie Baltijas jūras” un „Dzintars – ziemeļu zelts”, savukārt no pārspriedumu tēmām liela daļa skolēnu izvēlējās tēmu “Par labām grāmatām patērētā nauda nes vislielākos augļus”.

No Priekules vidusskolas šajā konkursā piedalījās 6 skolēni - Kristiāna Auzniece, Linda Mešķe, Jekaterina Siļčukova , Krista Hūna, Ineta Taurēna, Evita Melluma, no kurām atzinību ieguva: Krista Hūna, Ineta Taurēna, Evita Melluma, bet savukārt 3.vietu ieguva Jekaterina Siļčukova.

Pasākuma laikā skolotājiem tika pasniegtas grāmatas, kurā apkopoti iepriekšējā gada dalībnieku darbi. Pēc pasākuma klausījāmies lekciju - stāstījumu par ventiņu izloksnē. Tas bija ļoti interesanti, un neviļus raisījās domas, cik ļoti bagāta un interesanta ir mūsu valoda.

Pasākuma nobeigumā, mums tika pasniegts maizes kukulītis, kā arī restorāna cienīgas pusdienas, kuras mums skaisti pasniedza Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma studenti, kuri apgūst viesmīļa profesiju.

Mājās braucām apņēmības pilnas konkursā piedalīties arī nākamajā gadā. Skolotāja Agita Zuļģe solījās mūs turēt pie vārda.

Linda Mešķe , Priekules vidusskolas 10. klases skolniece.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker