Tiešsaistes stundu noteikumi

Publicēšanas datums

Priekules vidusskola

tiešsaistes stundu noteikumi

Pirms tiešsaistes stundas

 • Sagatavo visu nepieciešamo - mācību grāmatu, pierakstu kladi, rakstāmpiederumus u.c.
 • Sakārto telpu - skolotājs var aicināt ieslēgt kameru
 • Ja iespējams - izslēdz fona trokšņus
 • Ja radušās tehniskās problēmas, piemēram, nav pieejams dators, internets u.tml., savlaicīgi brīdini klases audzinātāju

 

Tiešsaistes stundas laikā

 • Tiešsaistes stundai pieslēdzies norādītajā laikā
 • Piedalies ar savu vārdu un uzvārdu
 • Stundā jābūt ieslēgtai kamerai un/vai mikrofonam
 • Stundas laikā koncentrējies tikai mācībām
 • Seko stundas gaitai! Veic pierakstus, ja nesaproti, padomā, pirms uzdod jautājumu skolotājam! Ja skolotājs uzdod jautājumu, atbildi
 • Ja vēlies pajautāt, pacel "rociņu"
 • Atslēdzies no mācību stundas tikai pēc skolotāja uzaicinājuma
 • Skolotājs var veikt stundas video ierakstu.

 

Tiešsaistes mācību stundas mūsu skolā tiek organizētas platformā ZOOM vai E-klases Video saziņā. Skolotājs veic ierakstu par tiešsaistes stundu e-klases dienasgrāmatā.

Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā, e-klases žurnālā tiek ierakstīts “n”.

Uzdotais JĀVEIC un JĀIESŪTA savlaicīgi.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker